Skip to the content

Elnätsföretag blev skyldigt att ersätta kostnad för elinstallatör som konsument anlitat utan att kontakta företaget

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

K hade upplevt störningar i sin elanläggning och kontaktat en elinstallatör för att åtgärda felet. Elinstallatören fann att felet fanns i ett elskåp ute på gatan tillhörande elnätsföretaget. K yrkade ersättning för kostnaden för elinstallatören.

Nätföretaget bestred under förevändningen att K borde ha kontaktat företaget istället för en elinstallatör.

ARN ansåg att det inte var självklart för K att felet inte låg i den egna anläggningen utan att det var ursäktligt att kontakta en elinstallatör.

 

Beslut 1998-2348: Konsumenten fick rätt