Skip to the content

Det var upp till nuvarande elleverantör att vid konsuments elhandelsbyte ta kontakt med övertagande leverantör angående ofullständiga uppgifter

K anmälde via internet att denne ville ha en ny elhandlare samt erhöll bekräftelse från valda elhandlare om att elhandelsbytet skulle ske den 1 december. Elhandelsbytet blev sedan försenat med tre månader på grund av att den förra elhandlaren ansett att anmälan var ofullständig.

ARN fann att den förra elhandlaren borde tagit kontakt med den nya elhandlaren om den förra ansett att uppgifterna varit otillräckliga. Då detta inte gjorts ansåg ARN att K skulle byta elhandlare till den nya från den 1 december.

 

Beslut 2000-0057: Konsumenten fick rätt

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24