Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Avtal om rörligt pris fortsatt giltigt trots att elhandlaren felaktigt sänt ut fakturor baserade på fast pris

Under en period tillsände elhandlaren K fakturor där det framgick att K hade ett fast elpris till och med år 2010. K gjorde bland annat med stöd av detta gällande att han hade ett avtal med motsvarande innehåll.

Elhandlaren bestred detta med hänvisning till att parterna tecknat avtal om rörligt pris samt att den felaktiga uppgiften på fakturan berott på ett tekniskt fel.

ARN ansåg att det framgick i ärendet att parterna tecknat avtal om ett rörligt pris. Att K under en tid tillsänts felaktiga fakturor ansågs inte innebära att det ursprungliga avtalet upphört att gälla.

 

Beslut 2003-3469: Konsumenten fick inte rätt

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:52