Skip to the content

Elnätsföretag blev ersättningsskyldigt enligt reglerna om produktansvar för skada orsakad av spänningsfall mellan faser

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

Spänningsfall uppstod mellan faserna i K:s elnät. Efter mätning av strömstyrkan fram till en huvudsäkring framkom det att det endast var 89 volt på en fas, 118 volt på den andra och 228 volt på den tredje. K:s frys, kylskåp och micro gick sönder på grund av "glödströmmen" som detta orsakade. K yrkade ersättning från elnätsföretaget för självriskkostnaden som hans försäkringsbolag tagit ut, samt andra kostnader som inte försäkringsbolaget betalat.

ARN konstaterade att skadorna orsakats av en säkerhetsbrist i el. Nätföretaget ansågs därför vara strikt skadeståndsskyldigt enligt det så kallade produktansvaret. Innebörden av detta är att nätföretaget är skadeståndsskyldigt oavsett om det agerat vårdslös eller inte. Skadeståndsskyldigheten gäller dock efter lagstadgad avräkning av 3 500 kr från ersättningen.

 

Beslut 2003-4109: Konsumenten fick rätt