Skip to the content

Elföretag begick avtalsbrott genom att undanhålla att prisuppgift inte innehöll kostnad för elcertifikatsavgift

Senast uppdaterad: 2019-02-19 15:41

K tecknade i slutet av 2006 ett fastprisavtal. Enligt bekräftelsen, som kom i januari 2007, var priset 45,2 öre per kWh. Det stod även att ”Kostnaden för elcertifikat kommer att ingå i priset efter den 1 januari 2007.” I februari fick K en ny bekräftelse där det stod att K skulle bortse från den förra. Enligt den nya bekräftelsen var priset 49,15 öre per kWh. K yrkade att få häva avtalet med elhandlaren då företaget höjt priset trots ett bindande avtal.

Elhandlaren bestred yrkandet och åberopade som grund att kostnaden för elcertifikat tillkommer efter den 1 januari.

ARN ansåg att elhandlaren, genom att undanhålla uppgiften om att det pris man erbjöd i första bekräftelsen inte innehöll kostnaden för elcertifikatsavgiften, hade förmått K att tro att elhandlarens pris var lägre än det verkliga. Elhandlaren borde ha upplyst K om att priset inte innehöll kostnaden för elcertifikatsavgiften.

 

Beslut 2007-2230: Konsumenten fick rätt