Skip to the content

Elavtal med fast pris fick inte ändra pris eftersom det inte framgick tydligt i avtalet

K hade ingått ett tidsbundet avtal med fast pris per kWh. K ansåg att elleverantören hade smyghöjt priset och dessutom felaktigt tagit ut en så kallad elområdesavgift. K yrkade därför prisavdrag motsvarande smyghöjningen och den felaktiga elområdesavgiften under 24 månader.

Elleverantören invände att avtalsvillkoren gav elleverantören rätt att ändra villkoren. Den villkorsändring som hade skett hade kommunicerats på en fakturabilaga. Information om elområdesavgiften hade lämnats på elleverantörens hemsida och på fakturorna.

ARN konstaterade att det i elleverantörens ursprungliga erbjudande till K angavs fast pris på leverans av el under avtalsperioden. I de avtalsuppgifter som elleverantören skickade till K angavs fast pris med tillkommande skatter och avgifter. Elområdesavgift angavs inte. Villkoren gav elleverantören rätt att ändra villkoren genom besked till K minst en månad före ikraftträdandet av ändringen. Elleverantörens erbjudande kunde inte tolkas på annat sätt än att fastprisavtal innebar samma pris oavsett elprisets fluktuationer. Den delen av avtalet som gav elleverantören rätt att ändra villkoren var otydlig i fråga om vilka avtalsvillkor som omfattades. Elleverantören hade inte heller visat att det hade stöd för att ta ut en elområdesavgift. K:s yrkande skulle därför bifallas.

 

Beslut 2011-09425: Konsumenten fick rätt

Senast uppdaterad: 2019-04-12 09:32