Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Så tecknas elavtal

I det här avsnittet kan du kan läsa mer om vilka avtal du ska teckna, vid vilken tidpunkt du ska teckna dem samt hur du går tillväga.

Hur går det till?

Du behöver ha två avtal för att få el, ett för att använda elnätet och ett för att köpa elen du använder. 

Avtalet du ingår för att använda elnätet tecknar du med elnätsföretaget som äger elnätet där du bor, du kan alltså inte välja vilket företag du vill teckna detta avtal med. Om du inte tecknar avtal med elnätsföretaget kan bland annat din el stängas av utan förvarning, du kan få stora krav i efterhand och problem på grund av att elmätaren inte har avlästs vid inflyttning. 

Det andra avtalet som du ingår för att köpa el, tecknar du med ett elhandelsföretag. Här kan du välja mellan över 100 företag som levererar el. Om du inte tecknar ett elhandelsavtal blir du automatiskt anvisad till ett elhandelsföretag, och det brukar bli dyrt. Du kan när som helst därefter byta elhandelsföretag om du vill, men om du bryter ett avtal innan bindnings- och uppsägningstid löpt ut kan du bli skyldig att betala en lösenavgift.

» Välja elavtal och jämföra elpriser

Ingå avtal

Det finns många olika sätt att ingå ett avtal, men den skriftliga formen är tydligast. Då skriver du under ett avtalsförslag som du sedan skickar tillbaka till elhandelsföretaget. Behåll en kopia på det underskrivna avtalet för din egen del.

Skriftlig bekräftelse och ångerrätt

Om du själv kontaktar ett elhandelsföretag för att ingå ett avtal ska de skicka en skriftlig bekräftelse, där avtalets innehåll framgår, till dig i god tid innan avtalsperioden påbörjas. Detta gäller oavsett hur du har tagit kontakt med elhandelsföretaget. Kontrollera att alla uppgifter i bekräftelsen är korrekta.

Det förekommer att elhandelsföretag erbjuder en möjlighet att ingå avtal via internet. Eftersom ett sådant avtal ingås på distans har du ångerrätt. Detta ska framgå tydligt i avtalsbekräftelsen.

Även när du ingår ett avtal per telefon har du ångerrätt, du ska också godkänna avtalet skriftligen för att det ska bli giltigt och du ska få en skriftlig bekräftelse på avtalet. Om du bara bett elhandelsföretaget att skicka information eller ett avtalsförslag, så innebär det inte att du har ingått ett avtal.

Avtalets innehåll

Avtalets innehåll bestäms av innehållet i de handlingar som du har skickat in till elhandelsföretaget och innehållet i den bekräftelse som du får. Även uppgifter som framkommit i samband med elhandelsföretagets marknadsföring kan vara avtalsinnehåll, till exempel om du har svarat på direktreklam.

Allmänna avtalsvillkor

Konsumentverket har förhandlat fram allmänna avtalsvillkor med elbranschen som gäller för konsumenter. NÄT 2012 K (rev 2) avser anslutning till elnätet samt elöverföring och EL 2012 K (rev 2) avser försäljning av el. 

» Du hittar de fullständiga avtalsvillkoren här

Gemensamma elavtal

Bor du i en flerfamiljsfastighet där ägaren valt att endast ha ett gemensamt elavtal för fastigheten köper du som boende din el av fastighetsägaren. I dessa fall omfattas du inte av konsumentskyddsreglerna enligt ellagen.

» Om gemensamma elavtal för boende i hyres- och bostadsrätter

Senast uppdaterad: 2019-06-13 11:44