Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Så tecknas elavtal

I det här avsnittet kan du kan läsa mer om vilka avtal du ska teckna, vid vilken tidpunkt du ska teckna dem samt hur du går tillväga.

Hur går det till?

På elmarknaden har du som konsument två avtal, ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal (även kallat elavtal). Du kan själv välja elhandelsföretag (elleverantör) men inte elnätsföretag.

När du tecknat ett elnätsavtal bör du välja en elleverantör att teckna elavtal med, annars blir du automatiskt anvisad till en elleverantör och det brukar bli dyrt. Du kan teckna ett elavtal med det anvisade företaget eller byta till ett annat elhandelsföretag. Det finns över hundra elhandlare att välja mellan och många erbjuder flera olika typer av avtal. När du står inför att välja elavtal kan du ta hjälp av prisjämförelser. Läs mer om hur du väljer elavtal och jämför elpriser här. 

Elnätsavtal

För att kunna få el måste du ha två olika avtal. För att din anläggning ska förbli ansluten till elnätet krävs att du ingår ett avtal med elnätsföretaget på din ort (elnätsabonnemang). När du flyttar in är det därför viktigt att du omgående kontaktar elnätsföretaget. Det kan till exempel uppstå problem med stora krav i efterhand och att mätaren inte blir avläst vid inflyttning.

Elhandelsavtal

Det andra avtalet du måste skaffa är ett avtal om elhandel. Avtalet ingår du med ett elhandelsföretag. Du kan själv välja vilket elhandelsföretag du vill köpa elen ifrån och vilken typ av avtal du vill ha. Om du inte ingår något särskilt avtal om el, kommer ditt elnätsföretag att anvisa dig ett elhandelsföretag. Du kan när som helst därefter byta elhandelsföretag om du vill.

Ingå avtal

Det finns många olika sätt att ingå ett avtal, men den skriftliga formen är tydligast. Då skriver du under ett avtalsförslag som du sedan skickar tillbaka till elhandelsföretaget. Behåll en kopia på det underskrivna avtalet för din egen del.

Skriftlig bekräftelse och ångerrätt

Om du själv kontaktar ett elhandelsföretag för att ingå ett avtal ska de skicka en skriftlig bekräftelse, där avtalets innehåll framgår, till dig i god tid innan avtalsperioden påbörjas. Detta gäller oavsett hur du har tagit kontakt med elhandelsföretaget. Kontrollera att alla uppgifter i bekräftelsen är korrekta.

Det förekommer att elhandelsföretag erbjuder en möjlighet att ingå avtal via internet. Eftersom ett sådant avtal ingås på distans har du ångerrätt. Detta ska framgå tydligt i avtalsbekräftelsen.

Även när du ingår ett avtal per telefon har du ångerrätt och ska få en skriftlig bekräftelse på avtalet. Om du bara bett elhandelsföretaget att skicka information eller ett avtalsförslag, så innebär det inte att du har ingått ett avtal.

Avtalets innehåll

Avtalets innehåll bestäms av innehållet i de handlingar som du har skickat in till elhandelsföretaget och innehållet i den bekräftelse som du får. Även uppgifter som framkommit i samband med elhandelsföretagets marknadsföring kan vara avtalsinnehåll, till exempel om du har svarat på direktreklam.

Allmänna avtalsvillkor

Konsumentverket har förhandlat fram allmänna avtalsvillkor med elbranschen som gäller för konsumenter. NÄT 2012 K (rev) avser anslutning till elnätet samt elöverföring och EL 2012 K (rev) avser försäljning av el. Du hittar de fullständiga avtalsvillkoren här. 

Gemensamma elavtal

Bor du i en flerfamiljsfastighet där ägaren valt att endast ha ett gemensamt elavtal för fastigheten köper du som boende din el av fastighetsägaren. I dessa fall omfattas du inte av konsumentskyddsreglerna enligt ellagen. Läs mer om gemensamma elavtal för boende i hyres- och bostadsrätter här.