Skip to the content

Klagomål om Fi-Nergy

Här beskrivs vanliga klagomål som byrån tagit emot om Fi-Nergy under det senaste året. Fi-Nergy har många klagomål sett till vad som är normalt på elmarknaden och har funnits med på klagomålslistan sedan oktober 2019. 

Klagomål mot Fi-Nergy som ingår som underlag till denna information gäller ärenden där en kund till företaget inte kunnat lösa tvisten i direktkontakt med företagets kundtjänst utan istället behövt söka vägledning hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har tittat på om det finnas grund för klagomålen. 

Till information om alla företag på klagomålslistan

Klagomål om fakturering

I klagomålen anger konsumenter och småföretagare att Fi-Nergy skickar fakturor sent, att de inte skickar fakturor alls eller att företaget fakturerar ett elpris som är avsevärt mycket högre än det avtalade priset. Vid felaktig fakturering uppger kunder att de lovats korrigeringar på kommande fakturor men att dessa korrigeringar sedan uteblivit. Enskilda kunder klagar också på att Fi-Nergy har fortsatt att skicka fakturor trots att avtalet har upphört.

Kunder uppger att Fi-Nergy istället för att skicka en faktura skickar betalningskravet direkt vidare till inkasso, vilket medför att kunden också debiteras för inkassokrav och inkassoavgifter. Det förekommer också klagomål från kunder om att Fi-Nergy hotar med att skicka fakturor till inkasso och frånkoppla kunden från elnätet vid utebliven betalning.

Vidare finns det klagomål på att Fi-Nergy använder så kallad förskottsdebitering och att avstämning mot kundens verkliga elanvändning helt uteblir i dessa fall. Enskilda kunder uppger också att Fi-Nergy inte anger några förbrukningsuppgifter på fakturan.

Klagomål på Fi-Nergys kundtjänst

Kunder beskriver återkommande problem med att komma i kontakt med företagets kundtjänst.

Vid kontakt med företaget klagar många kunder på att kundtjänst uppger att de inte kan ge svar i ärendet eller att det överhuvudtaget inte lämnas något svar, exempelvis vid skriftliga uppsägningar eller begäran om mer information om avtalets villkor. 

Klagomål på avtal som överlåtits från Dela Flera

Efter det att kunders avtal har förts över från Dela Flera till Fi-Nergy har kunder klagat på att Fi-Nergy fakturerar ett elpris som är avsevärt mycket högre än det pris som avtalats med Dela Flera. Kunder uppger också att de inte har fått någon information om överlåtelsen av avtalet till Fi-Nergy eller att villkoren i avtalet efter överlåtelsen till Fi-Nergy inte är kända för kunden.

Om du behöver vägledning i ett ärende som gäller Fi-Nergy 

För problemen som beskrivs för småföretagare har byrån tagit fram en skriftlig vägledning som du i första hand kan använda:

» Till den skriftliga vägledningen

Om du hamnat i en tvist med ett elbolag kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byråns medarbetare har juridisk expertis inom energiområdet och kan ge dig vägledning om vad som gäller i ditt ärende.

» Till Kontakta oss

Tips till konsumenter som har eller vill teckna avtal med Fi-Nergy

Om du avser att teckna avtal eller har avtal med Fi-Nergy bör du:

 • Spara avtalsvillkor och information om avtalet. Underlagen kan du använda om det t.ex. påstås att du har brutit elavtalet när du bytt elleverantör.
 • Säg upp ditt elavtal själv, även om bindningstiden löper ut.
 • Om du ska byta elleverantör bör de se till att säga upp ditt avtal själv, helst via e-post, innan uppsägningstiden löper ut. Spara bevis på din uppsägning.
 • Kontakta alltid företaget via e-post, om du har möjlighet, då kan du visa i efterhand vad du och företaget sagt i ett ärende. Spara all kommunikation med företaget.
 • Kontrollera att du faktureras enligt de villkor du har accepterat.

Tips till näringsidkare som vill teckna elavtal över telefon

Om du är företagare och blir kontaktad av en telefonförsäljare eller får besök av en säljare som vill sälja elavtal bör du:

 • Ifrågasätta påståenden om samarbeten med din befintliga elleverantör eller elnätsföretag.
 • Ifrågasätta påståenden om att företaget erbjuder dig det billigaste elpriset på marknaden, särskilt om det är ett rörligt elprisavtal.
 • Lyssna noga under hela säljsamtalet för att säkerställa vilket företag som anges som avtalspart.
 • Lyssna noga när bindnings- och uppsägningstid anges.
 • Begära att få ett skriftligt erbjudande istället och svara inte "ja" på säljarens frågor om du accepterar något. Om elhandelsföretaget eller kunden så önskar ska skriftligt avtal träffas om försäljningen, enligt branschens allmänna avtalsvillkor.
 • Räkna med att endast själva avtalstecknandet kommer att sparas i ljudfilen från säljsamtalet vid telefonförsäljning. Säljlöften som ges innan avtalstecknandet kommer inte att spelas in och sparas. Du måste därför säkerställa att säljlöften anges eller ingår i avtalsvillkoren när avtalet tecknas.
 • Avsluta samtalet snabbt om du inte är intresserad av att byta elleverantör.
 • Känna till att du inte har ångerrätt om du är näringsidkare om det inte särskilt avtalats om det. Teckna därför bara avtal du vet att du inte kommer att ångra. Ångerrätten gäller dock för dig med enskild firma som bedriver verksamheten i hemmet och din elförbrukning är för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamheten.

Anmäla till tillsynsmyndighet

Konsumentverket

Konsumenter kan anmäla företag till Konsumentverket om de inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

 • Marknadsföring
 • Avtalsvillkor
 • Prisinformation
 • Säljmetoder
 • Automatisk avtalsförlängning utan meddelande

Konsumentverket jobbar för konsumentkollektivet. Din anmälan innebär inte att Konsumentverket hjälper dig personligen i just ditt ärende. Din anmälan kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem så att verket riktar sina tillsynsaktiviteter rätt.

» Till Konsumentverket

Energimarknadsinspektionen

Du kan också göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen om ditt klagomål till exempel gäller:

 • Att ditt avtal har förlängts utan meddelande om bl.a. prisinformation. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Preliminär fakturering. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Faktura-avgifter. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Bristande klagomålshantering för konsumenter.
 • Sen slutfakturering.

» Till Energimarknadsinspektionen

Din anmälan innebär inte att Energimarknadsinspektionen hjälper dig personligen i just ditt ärende.

Senast uppdaterad: 2021-03-28 17:06