Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Klagomål om Fi-nergy

Nedan beskrivs vanliga klagomål som inkommit till byrån om Fi-nergy sedan juli 2019. I underlaget ingår återkommande klagomål där kunder behöver vägledning vid en pågående tvist. Företaget har många klagomål sett till vad som är normalt på elmarknaden. 

Klagomålen som ingår gäller ärenden där en kund till företaget inte kunnat lösa en tvist med hjälp av företagets kundtjänst utan behövt söka vägledning och stöd av Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har också tittat på om det kan finnas en grund för klagomålen. 

Till information om alla företag på klagomålslistan

Klagomål på fakturahanteringen

I klagomålen anger konsumenter att Fi-nergy inte skickar fakturor, istället skickar Fi-nergy betalningskravet direkt till inkasso och konsumenten får inkassokrav med inkassoavgifter. Konsumenter klagar också på att företaget fakturerar för höga elpriser som inte stämmer överens med elavtalets villkor. Kunder som flyttats över från Dela flera faktureras för elförbrukning som redan har betalats till Dela flera. Konsumenter anger också att de lovas korrigeringar på kommande fakturor, men korrigeringarna uteblir. 

Klagomål på Fi-nergys kundtjänst

Konsumenter beskriver problem vid kontakter med kundtjänst. I klagomålen kommenteras att de inte får svar eller att kundtjänst uppger att de inte kan ge svar i ärendet. 

Om du behöver vägledning i ett ärende som gäller Fi-nergy

Om du hamnat i en tvist med ett elbolag kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byråns medarbetare har juridisk expertis inom energiområdet och kan ge dig vägledning om vad som gäller i ditt ärende.

» Till Kontakta oss

 

Tips till dig som har eller ska teckna avtal med företaget

Om du avser att teckna avtal eller har avtal med Fi-nergy bör du:

 • Spara avtalsvillkor och information om avtalet. 
 • Kontrollera att du faktureras enligt de avtalsvillkor du har accepterat. Bestrid felaktiga fakturor skriftligen och ange varför du inte tänker betala. 
  Mer om att bestrida en faktura
 • Kontakta alltid företaget via e-post, om du har möjlighet, då kan du visa i efterhand vad du och företaget sagt i ett ärende. Spara all kommunikation med företaget.

 

Anmäla till tillsynsmyndighet

Konsumentverket

Konsumenter kan anmäla företag till Konsumentverket om de inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

 • Marknadsföring
 • Avtalsvillkor
 • Prisinformation
 • Säljmetoder
 • Automatisk avtalsförlängning utan meddelande

Konsumentverket jobbar för konsumentkollektivet. Din anmälan innebär inte att Konsumentverket hjälper dig personligen i just ditt ärende. Din anmälan kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem så att verket riktar sina tillsynsaktiviteter rätt.

» Till Konsumentverket

Energimarknadsinspektionen

Du kan också göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen om ditt klagomål till exempel gäller:

 • Att ditt avtal har förlängts utan meddelande om bl.a. prisinformation. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Preliminär fakturering. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Faktura-avgifter. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Bristande klagomålshantering för konsumenter.
 • Sen slutfakturering.

» Till Energimarknadsinspektionen

Din anmälan innebär inte att Energimarknadsinspektionen hjälper dig personligen i just ditt ärende.

Senast uppdaterad: 2020-07-02 11:05