Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Klagomål om Göta energi

Nedan beskrivs vanliga klagomål som inkommit till byrån om Göta energi sedan juli 2019. I underlaget ingår återkommande klagomål där kunder behöver vägledning vid en pågående tvist. Företaget har många klagomål, sett till vad som är normalt på elmarknaden. 

Klagomålen som ingår gäller ärenden där en kund till företaget inte kunnat lösa en tvist med hjälp av företagets kundtjänst utan behövt söka vägledning och stöd av Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har också tittat på om det kan finnas en grund för klagomålen. 

Till information om alla företag på klagomålslistan

Ångerrätt, marknadsföring och avtal med Göta energi

I klagomålen anger konsumenter att giltigt avtal inte har ingåtts. Till exempel anges att de tackat nej till erbjudanden, aldrig har haft kontakt med företaget eller inte har skickat någon skriftlig accept vid telefonförsäljning men att Göta energi ändå tagit över elleveransen.

Flera ärenden gäller konsumenter som vid uppsökande försäljning blivit lovade billigare el, men istället blev priset högre.

Konsumenter rapporterar också om svårigheter att ångra avtal på så sätt att de fått ofullständig ångerrättsinformation, att företaget inte skickat bekräftelse om att avtal ångrats och att Göta energi tagit över elleveransen trots att konsumenten ångrat avtalet.

Uppsägning av Göta energis avtal och brytavgifter

Återkommande klagomål gäller konsumenter som drabbats av brytavgifter efter att konsumenten har bytt till en annan elleverantör. Brytavgifterna varierar från ca 500 till 5000 kr. Konsumenterna uppger att de sagt upp avtalet med beaktande av bindnings- och uppsägningstider och flera har även varit i kontakt med Göta energis kundtjänst för att säkerställa vilket datum de har varit fria att byta.

 

Övrigt

Antalet klagomål har sjunkit.

Konsumenternas energimarknadsbyrå har en kontaktperson på företaget. Konsumenter återkopplar till byrån i många ärenden att tvisten, genom byråns vägledning och kontaktperson hos företaget, kunnat lösas.

 

Om du behöver vägledning i ett ärende som gäller Göta energi

Om du hamnat i en tvist med ett elbolag kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byråns medarbetare har juridisk expertis inom energiområdet och kan ge dig vägledning om vad som gäller i ditt ärende.

» Till Kontakta oss


Tips till dig som har eller vill teckna avtal med företaget

Om du avser att teckna avtal eller har avtal med Göta energi bör du:

 • Spara avtalsvillkor och information om avtalet. Underlagen kan du använda för att se uppsägnings- och bindningstider när du ska byta elleverantör eller om det påstås att du har brutit elavtalet.
 • Säg upp ditt avtal själv, även om bindningstiden kommer att löpa ut.
 • Kontakta alltid företaget via e-post, om du har möjlighet, då kan du visa i efterhand vad du och företaget sagt i ett ärende. Spara all kommunikation med företaget.
 • Kontrollera att du faktureras enligt de villkor du har accepterat. Bestrid felaktiga fakturor skriftligen och ange varför du inte tänker betala. 
  Mer om att bestrida en faktura

Anmäla till tillsynsmyndighet

Konsumentverket

Även om du får vägledning av byrån kan du som konsument också anmäla företag till Konsumentverket om de inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

 • Marknadsföring
 • Avtalsvillkor
 • Prisinformation
 • Säljmetoder
 • Automatisk avtalsförlängning utan meddelande

Konsumentverket jobbar för konsumentkollektivet. Din anmälan innebär inte att Konsumentverket hjälper dig personligen i just ditt ärende. Din anmälan kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem så att verket riktar sina tillsynsaktiviteter rätt.

Till Konsumentverket

Energimarknadsinspektionen

Du kan också göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen om ditt klagomål till exempel gäller:

 • Att ditt avtal har förlängts utan meddelande om bl.a. prisinformation. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Preliminär fakturering. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Faktura-avgifter. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Bristande klagomålshantering för konsumenter.
 • Sen slutfakturering.

Till Energimarknadsinspektionen

Din anmälan innebär inte att Energimarknadsinspektionen hjälper dig personligen i just ditt ärende.

 

Senast uppdaterad: 2020-07-02 11:04