Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Avtalsbrott

Utebliven betalning

Det vanligaste avtalsbrottet är utebliven betalning. Eftersom det finns ett krav på att avtalsbrottet ska vara väsentligt spelar omständigheter som skuldens storlek och antalet obetalda fakturor avgörande roll. Är det fråga om något enstaka dröjsmål avseende mindre belopp är väsentlighetskravet oftast inte uppfyllt.

» Två obetalda fakturor nära varandra i tiden utgjorde väsentligt avtalsbrott enligt Allmänna reklamationsnämnden

Kan företaget stänga av elen överallt om jag har flera bostäder?

Möjligheten att frånkoppla kundens anläggning avser endast den anläggning, och det avtal, för vilket kunden inte har fullgjort sina förpliktelser. Företaget kan inte stänga av elen i din permanentbostad för att du har skulder i ditt fritidshus. Frånkoppling kan heller inte ske för någon annan persons skulder.

Andra avtalsbrott

Även andra avtalsbrott kan ligga till grund för frånkoppling, till exempel att du bryter mot ett villkor som framgår av de allmänna avtalsvillkoren. Vägran att lämna nätföretaget tillträde till mätanordningen kan vara en sådan situation.