Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Gasmarknaden

Naturgas är viktigt som bränsle. Den står för en femtedel av världens så kallade primärenergi, där de största energikällorna är kol och olja. Användningen av naturgas i världen ökar eftersom många länder minskar sin användning av kol och olja och ersätter med naturgas, som släpper ut mindre koldioxid.

Naturgasen transporteras oftast i ledningar. Till Sverige kommer naturgas från Danmark, som transporterats dit från Nordsjön. Ett alternativ till transport genom ledning är att naturgasen transporteras i flytande form (LNG), ofta med fartyg.