Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Prognos för elpriset

Energimyndigheten har publicerat en kortsiktsprognos som beskriver det svenska energisystemet år 2017. I rapporten ingår även en bedömning av dess utveckling för perioden 2018 - 2021.

Några av slutsatserna i rapporten är att:

  • Den totala energitillförseln beräknas minska med 17 TWh, den största anledningen till minskningen är att två kärnkraftsreaktorer stänger under perioden. Elproduktionen från kärnkraft förväntas minska med ca 14 TWh, men kompenseras av 10 TWh mer el från vindkraftverk.
  • Energianvändningen förväntas under perioden istället att öka något. I rapporten framgår även statistik och prognos för årsmedelvärde på systempriset för Nord pools spot pris samt terminspriser.
  • Elpriset i Sverige är så lågt att det inte är säkert att de nya anläggningar för elproduktion som planeras verkligen byggs. 

Nord pool är den marknadsplats där elbolag köper och säljer el, priset styrs av tillgång och efterfrågan. Terminspriser innebär att säljare och köpare förbinder sig att handla en viss mängd el till ett visst pris under en period. Det påverkar elpriset en konsument kommer att betala för elavtal med bindningstid. I tabellen nedan framgår terminspriser för elpriset, som kan utgöra en prognos för elpriset.

År Årsmedelvärde
2017 (årsmedelvärde systempris) 30,1 öre/kWh
2018 40,7 öre/kWh
2019 36,2 öre/kWh
2020 32,5 öre/kWh
2021 32,1 öre/kWh

 

Terminspriserna visar att elpriset beräknas bli högre under 2018 än för 2017, för att sedan sjunka 2019, 2020 och 2021.

Elpriset till konsument baseras på Nord pools spotpris, men det är endast en av priskomponenterna. Elpriset som en konsument betalar kommer också att bero på när elhandelsföretaget köpt in el, utvecklingen av priset för elcertifikat, utsläppsrätter och andra avgifter och påslag.

Det finns ett antal faktorer som framöver kommer att påverka prognoserna för priser, energianvändning och tillförsel. Några exempel är tillgången till vatten i vattenkraftverkens magasin, utomhustemperaturer, pris på kol, olja och gas samt konjunkturförändringar.

 

Här kan du läsa om prisutvecklingen för olika elavtal.

Läs Energimyndighetens kortsiktsprognos här.