Skip to the content

Fortsatt sju företag på klagomålslistan

Efter det att Konsumenternas Energimarknadsbyrå uppdaterat klagomålslistan i början av juli 2021 så finns det även fortsättningsvis sju företag med på listan. Inga nya företag har tillkommit och inga företag har tagit sig ut från listan.

Du hittar de elhandlare och förmedlare av elavtal som genererar flest klagomål på elhandelsmarknaden på klagomålslistan och där kan du också läsa mer om vad klagomålen för respektive företag handlar om.

Klagomålslistan ska hjälpa dig som konsument och dig som driver ett mindre företag att välja elavtal.

Här hittar du den uppdaterade klagomålslistan

Senast uppdaterad: 2021-07-01 11:35