Skip to the content

Sju företag på klagomålslistan hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Efter att Konsumenternas Energimarknadsbyrå uppdaterade klagomålslistan i början av april 2021 så finns det nu sju företag på listan. Det är elhandlare eller förmedlare av elavtal som orsakat ovanligt många klagomål som hamnar på klagomålslistan.

Det är meningen att klagomålslistan ska hjälpa dig som konsument och dig som driver ett mindre företag att välja elavtal.

Här hittar du den uppdaterade klagomålslistan

Eftersom det kommer in fler och allvarligare klagomål än någonsin tidigare till Energimarknadsbyrån så är det mycket relevant att också kontrollera vilken aktör som du tecknar avtal med och vad klagomålen mot denna aktör handlar om. Du hittar de elhandlare och förmedlare av elavtal som genererar flest klagomål på elhandelsmarknaden på Energimarknadsbyråns klagomålslista och där kan du också läsa mer om vad klagomålen för respektive företag handlar om.

Senast uppdaterad: 2021-04-01 05:20