Skip to the content

Solceller (2)

Mikroproduktion av el innebär att med hjälp av små anläggningar producera el, oftast främst för egen förbrukning. Egen el kan produceras till exempel med solceller.

Sedan den 1 januari 2015 har mikroproducenter rätt till skattereduktion. I detta avsnitt kan du läsa mer om mikroproducenternas relation till elnäts- och elhandelsföretaget samt hitta information om relevanta skatteregler.

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51