Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Solceller (2)

Mikroproduktion av el innebär att med hjälp av små anläggningar producera el, oftast främst för egen förbrukning. Egen el kan produceras till exempel med solceller.

Sedan den 1 januari 2015 har mikroproducenter rätt till skattereduktion. I detta avsnitt kan du läsa mer om mikroproducenternas relation till elnäts- och elhandelsföretaget samt hitta information om relevanta skatteregler.

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51