Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Relationen till elhandelsföretaget

Ett elhandelsföretag som levererar el till en elanvändare som har rätt till skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el är skyldig att bokföra värdet av den el som matas in från elanvändarens produktionsanläggning. Detta gäller inte om elanvändaren har ingått avtal med någon annan om att bokföra värdet av elen.

Mottagningsplikten förutsätter att mikroproducenten har begärt skattereduktion.

Mottagningsplikten innebär således inte att mikroproducenten automatiskt har rätt till ersättning från elhandelsföretaget. Mottagningsplikten innebär inte heller att avtal har ingåtts mellan mikroproducenten och elhandelsföretaget.

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51