Skip to the content

Dubbelmätning

I samband med att du installerar solceller kan du behöva byta elmätare för att det ska gå att mäta elen som matas in på elnätet från din solcellsanläggning. Du behöver nämligen en dubbelriktad mätare som klarar insamling av både konsumtion och produktion.

En vanlig elmätare gör inte någon skillnad på i vilken riktning elen går. Det gör att både den el du tar ut från elnätet och den el du matar in mäts och registreras som förbrukad el. Om du misstänker att ditt elföretaget vill att du ska betala även för din överskottsel är din elräkning felaktig och behöver korrigeras.

» Så här bestrider du en felaktig faktura

Provning av elmätaren

Om du har kontrollerat att du har en dubbelriktad mätare men ändå upplever att mängden producerad el inte stämmer överens med uppmätta mätvärden, kan du påkalla en provning av elmätaren.

» Om elmätaren visar fel

Kompensation

Om du har lidit ekonomisk skada kan du begära ersättning från ditt elnätsföretag.

Om elmätaren har visat för låga mätvärden kan du begära att den elleverantör du har avtal med ska betala för den el som matats in på elnätet. Huvudprincipen är att du kan kräva betalt för all el som matats in på elnätet så länge kravet inte är preskriberat. 

Som mikroproducent ses du som privatperson och preskriptionstiden för ett betalningskrav som du har på din elleverantör är 10 år.

» Vad är en mikroproducent?

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51

Kontaktuppgifter för konsumentvägledning

Telefon 
08-522 789 50
Måndag till torsdag 9.0012.00

Kontaktformulär

Brev
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Box 24226
104 51 Stockholm