Skip to the content

Om du inte får betalt för inmatad el/överskottsel

För att du ska kunna kräva att få betalt för inmatad el måste du ha avtal med en elleverantör. Det finns ingen överenskommelse i branschen om allmänna avtalsvillkor utan vad som gäller mellan dig och din elleverantör måste avtalas om särskilt.

» Om försäljning av el

Gör såhär om du inte får betalt

Om elleverantören inte betalar dig enligt det pris som ni har kommit överens om för din överskottsel kan du följa dessa tre steg:

  1. Kontrollera att du har ett giltigt avtal med en elleverantör och vilket pris ni har avtalat om samt övriga villkor som kan påverka betalningen.

  2. Om elleverantören inte betalar det pris som ni har avtalat om är det ett avtalsbrott. Det bör framgå av avtalsvillkoren vad som händer vid bristande betalning. Till exempel skulle det kunna vara ett skäl för dig att få häva avtalet. 

  3. Om du även köper el från företaget kan du bestrida den del av fakturan som skulle kunna kvittas mot vad företaget är skyldig dig.

    » Så här bestrider du en felaktig faktura
     
  4. Informera elleverantören om ditt betalningskrav. Om företaget ändå inte betalar kan du få hjälp av Kronofogden att fastställa skulden. Det gör du genom att ansöka om ett betalningsföreläggande.

    » Gå till Ansökan om betalningsföreläggande på Kronofogdemyndighetens webbplats

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51

Kontaktuppgifter för konsumentvägledning

Telefon 
08-522 789 50
Måndag till torsdag 9.0012.00

Kontaktformulär

Brev
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Box 24226
104 51 Stockholm