Skip to the content

Regler och beslut

Det finns flera lagar och regler om rättigheter och skyldigheter för den som är solcellsproducent.

De ärenden som prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ger också vägledning i tvister mellan konsumenter och företag. ARN har hittills tagit upp ärenden om solcellsproduktion i förhållande till installationsföretag. Det finns också avgöranden i domstol som kan vara viktiga för till exempel bostadsrättsföreningar som funderar på att skaffa solel. 

» Till ARN-beslut och domstolsavgöranden

 

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51