Skip to the content

Skatteregler

Skatt och skattebefrielse

Moms

När man säljer varor och tjänster i en självständig ekonomisk verksamhet är man skyldig att registrera sig för och betala moms. EU-domstolens bedömning i mål C-219/12 medför att en solcellsanläggning, som installeras på en villa där överskottselen säljs, utgör en sådan momspliktig ekonomisk verksamhet. 

Om den totala försäljningen (el och övrig försäljning) är mindre än 30 000 kr per år kan man omfattas av skattebefrielse.

Om villan utgör en stadigvarande bostad finns det även ett avdragsförbud för ingående skatt, eftersom solcellsanläggningen inte uteslutande används i den ekonomiska verksamheten utan även "betjänar boendet".

Deklarera inkomst från såld överskottsel

Om man som konsument säljer överskottsel till en elleverantör ska man deklarera inkomsten som kapitalinkomst. Varje år får man dra av ett schablonavdrag på 40 000 kr från de totala inkomsterna från sin fastighet. Såld överskottsel är ett exempel på en sådan inkomst. Om inkomsterna understiger 40 000 kr behöver man därför inte skatta för dem.

På Skatteverkets webbplats finns vägledningar och ställningstaganden

» Om mikroproduktion av förnybar el – privatbostad

» Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad

» Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet

» Momsbefrielse för företag med omsättning på högst 30 000 kronor

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:52