Skip to the content

Köpa solceller och sälja el

  Här har vi sammanfattat information för dig som funderar på eller redan har köpt solceller.

Fem saker att tänka på när du ska köpa solceller

 1. Gör en rimlig investeringskalkyl
  Det kan finnas olika anledningar till att det finns ett intresse av att köpa solceller. Många vill göra något för miljön, men har också en förväntan att investeringen ska vara lönsam på kort eller lång sikt.

  När investeringskalkyler görs måste ett antal antaganden göras eftersom ingen med säkerhet kan veta till exempel hur elpriset kommer att utvecklas de närmast 10-20 åren. Du kommer att hitta många olika verktyg för investeringskalkyler om du söker på internet, resultaten från olika kalkylverktyg kommer att variera beroende vilka antaganden som ligger till grund i kalkylen. För att veta om resultat är trovärdiga bör du granska bakomliggande antaganden som gjorts och se vad som händer med resultatet om värden ändras inom sannolika/möjliga intervall. 

  Om motivet till investeringen är att spara pengar bör du överväga att även göra investeringskalkyler för olika energieffektiviserande åtgärder. Exempelvis kan tilläggsisolering av ett hus eller ett effektivare värmesystem jämfört med solceller innebära en mindre investering med kortare återbetalningstid och det minskar också din miljöbelastning. Du kan få hjälp av din kommunala energi- och klimatrådgivare när det gäller investeringskalkyler och överväganden mellan olika alternativ.

  » Mer om kalkyler och lönsamhet för installation av solceller

  » Hitta din energi- och klimatrådgivare

 2. Kontrollera din hemförsäkring
  Ring ditt försäkringsbolag och kontrollera att hemförsäkringen täcker kostnader om solcellerna skadar huset på något sätt eller blir stulna. 

 3. Gör en marknadsundersökning och ta referenser när du väljer leverantör
  Det idag lättare och lättare att få veta vad andra tycker om ett företag. Enklast är att göra en sökning på företagsnamnet i sökmotorer på internet och läsa kommentarer i sociala medier. Det ger förstås inte hela bilden, men kan hjälpa dig att få en uppfattning om vad företagets kunder klagar på och hur företaget tar hand om klagomålen. 

 4. Kontrollera vilka elavtal du har
  De flesta elleverantörer som kan köpa din solel kräver att du även köper el till din bostad av företaget. Om du har elavtal med ett företag som inte köper solel bör du undersöka hur lång bindnings- och uppsägningstid du har. När avtalet löper ut bör du byta elavtal till ett företag som både säljer och köper el, att bryta ett elavtal innebär ofta att du måste betala en lösenavgift. 

  » Om att sälja solel

 5. Se till att ha koll på avtal, anmälningar och tillstånd
  För att investeringskalkylens resultat ska kunna realiseras måste du se till att du har alla avtal och anmälningar på plats. Utan avtal får du inte ersättning för el som matas ut på elnätet och utan till exempel registrering hos Energimyndigheten får du inte elcertifikat och ursprungsgarantier för elen, som du kan sälja. 

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:52