Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Är solceller för villa lönsamt?

För att avgöra om en anläggning blir lönsam för dig behöver du efterfråga några offerter. Med dessa uppgifter kan du räkna på återbetalningstid, förväntade intäkter och utgifter. I det här avsnittet hittar du information om vad du bör tänka på när det gäller solcellskalkyler och utvecklingen av elkostnader.

I en solcellskalkyl antas elkostnader för att kunna beräkna anläggningens återbetalningstid. Genom att granska dessa värden kan du upptäcka om optimistiska eller orealistiska siffror använts. Om du gör den själv behöver du välja värden med omsorg för att förstå hur sannolikt resultatet är.

Minskad kostnad för köp av el och ersättning för såld el

Två värden som gäller elkostnader och som påverkar slutresultatet i en solcellskalkyl är:

- kostnaden för den el du skulle ha köpt och som ersätts med solel. Kostnaden för köpt el inkluderar snittpriset för elpris, energiskatt, elcertifikatspris, minskad kostnad för överföring av el. 

- ersättningen (intäkten) för den el du kan sälja, den är ofta kopplad till börspriset för el men beror på ditt avtal med köparen av el.

I tabellen nedan ser du värden för en försiktig till en mer optimistisk kalkyl.

Beskrivning Köpt el  Såld el
Försiktigt antagande för köpt el 110 öre/kWh 20 öre/kWh
Medelvärde 140 öre/kWh 40 öre/kWh
Optimistiskt värde för köpt el 165 öre/kWh 60 öre/kWh

» Mer om antaganden för köpt och såld el 

 

Känslighetsanalyser och resultat

Med värden för försiktiga respektive optimistiska antaganden för såld och köpt el har en solcellskalkyl gjorts för en offert som tagits fram av en leverantör under 2017. Uppgifter från offerten:

Total kostnad för anläggning och installation: 173.000 kr

Installerad effekt: 8 kWp

Beräknad elproduktion/år: 7200 kWh/år

Beräkning har gjorts med Energimyndighetens kalkylverktyg:

» Till Energimyndighetens solelkalkyl

Antaganden i kalkylen:

  • Lånekostnader och kalkylränta ingår inte i beräkning och resultat. Oftast finns det fler skäl att köpa solceller än enbart ekonomiska och därför har beräkningen baserats på 0% kalkylränta. Lånekostnader måste dras av från den förväntade vinsten.
  • Pris för elcertifikat har satts till 0 eftersom systemet avvecklas och priserna förväntas vara mycket låga.
  • Att skattereduktion för såld el kommer att ges i 10 år under anläggningens livstid.
  • Att investeringskostnaden reduceras med 20%, genom investeringsstödet för solceller.

Nedan kan du se hur olika antaganden för elkostnaderna (enligt tabellen ovan) förändrar återbetalningstiden för en solelanläggning. 

Antaganden Resultat, återbetalningstid Resultat, Intäkt
Försiktiga antaganden Ca 30 år 144.000
Optimistiska värden för såld el 27 år 239.000

Skillnaden mellan försiktiga antaganden och optimistiska antaganden visar att investeringen kan innebära allt från att du endast får tillbaka investerade pengar till en vinst på ca 100.000 kr under anläggningens beräknade 30 år i drift. Risken att investeringen innebär en förlust, i det här fallet, är därmed relativt låga. Men kostnader för lån och underhåll bör också beaktas.

Med schablonvärden enligt Energimyndighetens solcellskalkyl är återbetalningstiden normalt 25 år med investeringsstöd och 29 år med ROT-avdrag. 

Den aktuella offerten i det här exemplet ger längre återbetalningstid och lägre intäkt, än om schablonvärden för kostnader för en motsvarande anläggning används i kalkylen. Det är därför bra att inhämta mer än en offert när du funderar på att investera i solceller.

Tänk på att om du får kalkyl eller offert med ett förväntat resultat (anges ofta i besparing eller återbetalningstid) utan att veta vilka värden som har använts i kalkylen kan du inte bedöma hur sannolikt resultatet är. Det är  med andra ord ett dåligt underlag för beslut.

 

Att granska en offert för en solcellsanläggning

Gör en egen kalkyl med värden om pris, effekt och årsproduktion som du bör få i offerten. Välj en kalkyl där du själv kan mata in värden och beräkna ett resultat för olika antaganden om okända parametrar som elpris, antal år med skattereduktion och minskade elnätsavgifter. Det kan du till exempel göra med Energimyndighetens kalkyl:

» Till Energimyndighetens solcellskalkyl på Energimyndighetens webbplats.

Det finns oberoende hjälp att få

Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare om du vill ha hjälp med att granska solcellskalkyler. 

» Hitta din energi- och klimatrådgivare

Du kan kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå om du har klagomål eller behöver hjälp vid en tvist som gäller ett elbolag.

» Kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:52