Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Är solceller för villa lönsamt?

Nedan kan du se några av de viktigaste faktorerna som måste anges för att beräkna återbetalningstiden för en solcellsanläggning. I det här avsnittet hittar du information om viktiga faktorer och vad du bör tänka på när du granskar eller gör en egen solcellskalkyl. Fördjupad information hittar du via länkarna.

Pris för köpt el

När du gör en solcellskalkyl behöver du eller den som gjort kalkylen uppskatta kostnaden för den el du skulle ha köpt och som ersätts med solel. Priset inkluderar elpris, energiskatt, elcertifikatpris, minskad kostnad för användning av elnätet. Det antagna priset spelar stor roll för ditt resultat. Nedan kan du se hur olika antaganden för priset för köpt el förändrar återbetalningstiden för en solelanläggning.

I tabellen nedan ser du värden för en försiktig till en mer optimistisk kalkyl.

 

Försiktigt antagande för köpt el 110 öre/kWh
Medelvärde 140 öre/kWh
Optimistiskt värde för köpt el 165 öre/kWh

 

Pris för såld el

Ersättningen (intäkten) för den el du säljer skiljer sig från priset för köpt el eftersom du det beror på vilket pris du avtalar med ett elhandelsföretag om. Ofta är ersättningen kopplat till börspriset. Det antagna priset spelar stor roll för ditt resultat. Nedan kan du se hur olika antaganden för priset för såld el förändrar återbetalningstiden för en solelanläggning. I tabellen nedan ser du värden för en försiktig till en mer optimistisk kalkyl.

 

Försiktigt antagande för såld el 20 öre/kWh
Medelvärde 40 öre/kWh
Optimistiskt värde för såld el 60 öre/kWh

 

Känslighetsanalyser och resultat

Med värden för försiktiga antaganden för såld och köpt el har en solcellskalkyl gjorts för en fiktiv anläggning som visar hur mycket antaganden om elpriser och elnätsavgifter kan påverka resultatet. Lånekostnader och kalkylränta ingår inte i beräkning och resultat.

Skillnaden mellan försiktiga antaganden till optimistiska antaganden visar att investeringen kan ha en lönsamhet på nästan 0 till 55.000 kr under anläggningens 30 år i drift. Beräkningen bygger på att skattereduktion kommer att ges i 15 år under anläggningens livstid och att investeringskostnaden reduceras med 30% genom investeringsstödet för solceller. Med dessa värden och antaganden är det troligt att investeringen kommer att vara lönsam, förutsatt att den inte kräver ett lån med räntekostnader. 

Granska solcellskalkyler och offerter med avseende på lönsamhet

Du bör granska offerter och beräkningar som andra gör om lönsamheten för din investering i solceller. Om du gör en egen kalkyl kan du undersöka hur känsligt resultatet är för olika utfall genom att mata in höga och låga värden inom ett sannolikt intervall, till exempel med värden i tabellen ovan eller med hjälp av information i länken nedan. 

» Om känslighetsanalys och värden till solcellskalkyler

Tänk på att om du får kalkyl eller offert med ett förväntat resultat (anges ofta i besparing eller återbetalningstid) utan att veta vilka värden som har använts i kalkylen kan du inte bedöma hur stor risk du tar att resultatet blir sämre än beräknat. Det är ett dåligt underlag för beslut. Investeringen kan se ut att vara mycket lönsam, men ha låg sannolikhet att kunna realiserar. Du kan aldrig vara helt säker i förväg på om investeringen kommer att vara lönsam, men med en känslighetsanalys kan du bedöma sannolikheten för olika utfall. 

Gör en egen kalkyl med värden om investeringskostnad och årsproduktion som du får i offerter. Välj en kalkyl där du själv kan mata in värden och beräkna ett resultat för olika antaganden om okända parametrar som elpris, antal år med skattereduktion och minskade elnätsavgifter. 

» En solcellskalkyl med möjlighet att mata in egna värden på Mälardalens högskolas webbplats

Det finns oberoende hjälp att få

Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare om du vill ha hjälp med solcellskalkyler. 

» Hitta din energi- och klimatrådgivare

Du kan kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå om du har klagomål eller behöver hjälp vid en tvist som gäller ett elbolag.

» Kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå