Skip to the content

4 fakta om solceller och kostnader

Nedan sammanfattas förutsättningar som kan påverka en kalkyls resultat på ett oväntat sätt. Många kalkylverktyg på internet gör ett antal antaganden för att underlätta för dig. Nedan kan du se vad du själv bör kontrollera när du eller någon annan gjort en kalkyl:

 

 • Säkringens storlek i kalkylen 
  Vanliga säkringar för en villa är 16, 20 eller 25 A, den måste vara under 100 A för att skattereduktion ska kunna fås. Den ska vara lägre än 63  A för att du ska slippa betala för ett inmatningsabonnemang till elnätsföretaget.

  Kontrollera om installationen av en solcellsanläggning innebär att du måste installera en högre säkring, då kan din elnätsavgift öka. Se till att rätt tariff för aktuell säkring ingår i kalkylen och kontrollera ditt elnätsföretags avtalsvillkor för att se om ditt abonnemang kan komma att förändras om du installerar solceller. I kalkylen ska den rörliga delen av elnätsavgiften ingå, om du inte tänker avsluta din anslutning till elnätet.

  » Om elnätsavgifter i kalkyler

 • Vilket elpris och vilken överföringsavgift kalkylen använt
  Kalkylen använder troligen schabloner för dessa värden som kan variera mycket beroende på dina förutsättningar och marknadens utveckling. 

 • Skattereduktion endast för inmatad el upp till 30.000 kWh/år
  Du får inte skattereduktion för den mängd el som överskrider den mängd el byggnaden (anslutningspunkten) använt. Mängden el och din elanvändning kan variera olika år, kontrollera med hjälp av ditt elnätsföretag hur din elanvändning har varierat de senaste åren och att värdet i kalkylen är rimlig utifrån variationerna. 

 • Intäkter från försäljning ska understiga 37.500 kr per år
  Då kan du bli befriad från moms. Kontrollera hur din elanvändning varierar, förväntad elproduktion och försäljning samt vilket elpris som använts i kalkyler. Få bör ha hamna över denna gräns.

 • Maximal toppeffekt 500 kW
  Då slipper du energiskatt, effekten bör framgå i offerten.

Senast uppdaterad: 2022-06-22 11:18

Kontaktuppgifter för konsumentvägledning

Telefon 
08-522 789 50
Måndag till torsdag 9.0012.00

Kontaktformulär

Brev
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Box 24226
104 51 Stockholm