Skip to the content

Solcellskalkyl och prisutveckling

Vi hänvisar för närvarande till Solelportalen och till den kommunala energi- och klimatrådgivningen i dessa frågor. 

» Läs mer på Solelportalen om vilka stöd du som du kan få vid installation

» Hitta din energi- och klimatrådgivare

Senast uppdaterad: 2021-06-28 14:12

Spotpriset är det dagliga börspriset. Det baseras på förväntad tillgång och efterfrågan av el dagen innan användning. 

Terminspriser är förväntade elpriser i framtiden. De baseras på förväntad efterfrågan och tillgång av el för aktuell period.