Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Bidrag för solceller

Det finns två bidrag att få vid installation av solceller.

Investeringsstöd 

Du kan få bidrag från länsstyrelsen i ditt län för att köpa och installera solceller. Nivån för bidraget kommer att sänkas från 8 maj 2019 och kan då som mest utgöra 20 % av investeringskostnaden (dvs både kostnader för solcellerna och installationen), bidraget kan inte kombineras med rotavdrag. 

Du som redan ansökt om bidrag

När den nya förordningen träder i kraft kommer stödnivån förändras för alla ansökningar som står i kön för godkännande. Om du då har en ansökan som inte är beslutad än, kan du max få bidrag motsvarande 20 % av investeringskostnaden. Om du har en beviljad ansökan men inte har fått bidraget utbetalat, eller begärt om utbetalning, påverkas du inte av ändringen av stödnivå.

Din möjlighet att få bidrag är beroende av att det finns pengar avsatta i statens budget, bidraget tilldelas sökande i turordning, och det har varit relativt lång kö för att få bidraget. Om Riksdagen i juni godtar Regeringens proposition om utökat stöd som en del av vårändringsbudgeten finns 736 miljoner kr budgeterade för stödet för år 2019. Som läget ser ut just nu kommer det alltså dröja innan nya ansökningar kan beviljas, enligt Energimyndigheten.

» Om stöd och intäkter på Energimyndighetens webbplats

Om du letar information om hur lång kön är för att få investeringsstöd hittar du information i Energimyndighetens månadsrapport, där visas antalet inkomna ansökningar och utbetalningar länsvis.

» Om månadsrapporter av solcellsstödet på Energimyndighetens webbplats

ROT-avdrag

Upp till 30 procent av arbetskostnaden kan ge rätt till rotavdrag. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag. ROT-avdraget innebär ofta en skattereduktion på cirka 9 % av investeringskostnaden, det kan inte kombineras med investeringsstöd. Skillnaden mellan ROT-avdrag och investeringsstödet för solceller är alltså cirka 10 % av den totala kostnaden för att köpa och installera solceller.

Det kan finnas möjligheter att använda sig av ROT-avdraget, och sedan betala tillbaka det om du skulle få investeringsstödet beviljat. Om du avser göra så, bör du undersöka denna möjlighet tillsammans med det företag du beställer solcellerna och installationen av, eftersom ROT-avdraget hanteras av företaget.

» Om ROT-avdrag på Skatteverkets webbplats

 

 

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:52