Skip to the content

Bidrag för solceller

Vi hänvisar för närvarande till Solelportalen och till den kommunala energi- och klimatrådgivningen i dessa frågor. 

» Läs mer på Solelportalen om vilka stöd du som du kan få vid installation

» Hitta din energi- och klimatrådgivare

Senast uppdaterad: 2021-06-28 08:33