Logo

Fel av elhandlaren 220 Energi att ta betalt i förskott

Elhandlaren 220 Energi har gjort fel som tagit betalt i förskott. Det har lett till att företagets kunder under vissa månader fått betala för mer än de förbrukat. Energimarknadsinspektionen (Ei) kräver nu att elhandlaren omedelbart ändrar villkoren i sina elavtal.

Höjd energiskatt 2015

Från 1 januari 2015 höjs energiskatten på el med 0,1 öre per kWh exklusive moms i kommuner med så kallad normalskatt. Den lägre energiskatten i vissa kommuner i norra Sverige ligger kvar på samma nivå som 2014.

Skärpta regler för energifakturor

Sedan den 1 juni 2014 får elnäts- och elhandelsföretagen, gasnäts-och gashandelsföretagen samt fjärrvärmeföretagen inte ha avtal med avgift för att tillhandahålla fakturor och faktureringsinformation om energianvändningen. Förbudet mot fakturaavgift gäller oavsett faktureringsform t.ex. pappersfaktura, autogiro eller e-faktura.