Logo

Elpriskollen.se

Elpriskollen.se är en webbplats som du kan jämföra elavtal på. Webbplatsen drivs av Energimarknadsinspektionen, tillsynsmyndighet av marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

KO och Stävrullen överens

Alla kvarvarande medlemmar i grupprättegången mot Stävrullen Finans, tidigare Kraftkommission, kommer att få ekonomisk ersättning. Det står klart efter att KO och Stävrullen skrivit under en överenskommelse.

Skärpta regler för energifakturor

Sedan den 1 juni 2014 får elnäts- och elhandelsföretagen, gasnäts-och gashandelsföretagen samt fjärrvärmeföretagen inte ha avtal med avgift för att tillhandahålla fakturor och faktureringsinformation om energianvändningen. Förbudet mot fakturaavgift gäller oavsett faktureringsform t.ex. pappersfaktura, autogiro eller e-faktura.

Läget på elmarknaden - vecka 43

Gynnsamt väder sänkte spotpriserna. Vecka 43 präglades av blött och varmt väder. Den genomsnittliga temperaturen ligger över det normala samtidigt som prognoser om ökad tillrinning i magasinen duggade tätt. Magasinsfyllnadsgraden är dock fortfarande under det normala för årstiden.