Logo

Byta elhandelsföretag

Om du bestämmer dig för att byta elhandelsföretag är det ganska enkelt, i princip så kan det räcka med ett telefonsamtal. Kontakta elhandelsföretaget som du vill byta till. Du ansvarar själv för uppsägning av avtalet med ditt nuvarande elhandelsföretag i enlighet med avtalsvillkoren. Ditt nya elhandelsföretag informerar ditt elnätsföretag om bytet. Elnätsföretaget läser av mätaren och meddelar resultatet till det nya och gamla elnätsföretaget.Elmätaren avläses av elnätsföretaget som meddelar resultatet vidare till berört elhandelsföretag. Läs mer om hur du ska göra, samt om själva bytesprocessen under avsnittet Så här byter du elhandelsföretag.