Logo

Månadspriser på elbörsen

Nedan presenteras medelpriserna (öre/kWh)för elspothandeln på den nordiska elbörsen Nord Pool. Priserna varierar mellan olika månader och år och påverkas bland annat av tillgång på elproduktion och efterfrågan.

Spotmarknadens månadspriser ligger oftast till grund för de avtal om rörligt pris som elhandelsföretagen erbjuder dig som konsument. Vanligtvis innebär sådana avtal att du som kund debiteras det senaste månadsmedelpriset samt elhandelsföretagets påslag inklusive elcertifikatpåslag. Dessutom tillkommer den kostnad företaget haft på grund av att kundernas förbrukning är ojämnt fördelad i tiden. Detta kallas ibland volymvägning. Kostnaden kan variera mellan tiondelar av ett öre och flera öre per kilowattimme. Eventuell fast avgift, energiskatt samt moms tillkommer.

Elhandelsföretagens olika påslag och fasta avgifter innebär att prisskillnaderna för rörliga prisavtal är större än vad många tror. För kunder som har småhus med elvärme skiljer det ofta över 1.000 kronor per år mellan det billigaste och dyraste prisavtalet enligt www.elpriskollen.se. Det är viktigt att titta på jämförpriset eftersom det förekommer att elhandelsföretag marknadsför att de har lågt påslag men inte tydligt informerar om att en fast avgift tillkommer på priset.

Rörligt pris innebär en risk för snabba kostnadsstegringar. Detta gäller särskilt om du har en hög förbrukning, till exempel som elvärmekund. Du bör då vara medveten om att du normalt har större delen av din förbrukning under vintern, då risken för högt pris kan vara stor. Ett sätt att minska risken kan vara att ha en kort uppsägningstid. Det finns även avtal på marknaden som innebär en kombination av rörligt och fast elpris. Om du väljer ett avtal om rörligt pris bör du löpande följa elprisets utveckling för att kunna agera snabbt vid stora prisförändringar.

Vissa elhandelsföretag erbjuder nu även rörliga prisavtal som baseras på förbrukning samt pris per timme. Ett sådant avtal medför att kostnaden kan bli mindre om förbrukningen kan minskas under timmar med högt elpris.

Du bör inte välja ett sådant avtal om du inte aktivt kan följa upp din elförbrukning och kostnaden per timme. Om förbrukningen inte kan minskas när elpriset är högt riskerar kostnaden att öka jämfört med ett månadsbaserat rörligt prisavtal.

Prisexempel för slutkunder
Jämförpriset är för perioden jan - maj 2018 är 65,4 öre/kWh (som lägst 57,3 och som högst 74,5 öre/kWh ) inklusive moms, men exklusive energiskatt. Priset har beräknats med ett påslag på 14 öre/kWh (inklusive elcertifikat, volymvägning och fast årsavgift). Genomsnittligt börspris i elområde 3 var under perioden 38,3 öre/kWh.

På fakturan redovisas ofta elpriset separerat från moms, jämförpriser exklusive moms enligt ovan är ca 43-56 öre/kWh under perioden jan -maj 2018.

Jämförpriset för år 2017 var 55,1 öre/kWh exkl. energiskatt och moms på skatten. Genomsnittligt börspris i elområde 3 blev 30,1 öre under år 2017.

Sedan 1 januari 2018 faktureras energiskatten av elnätsföretaget och tas inte längre upp i elhandelsfakturan. Jämförpriset från och med 2018 inkluderar därför inte energiskatten och priset för 2017 (95,75 öre/kWh med energiskattenivå som gällde år 2017) har räknats om för att kunna jämföras med 2018 års jämförpris. 

Nedan visas börspriserna för olika elprisområden och månader. Priserna är exklusive skatter och moms.

År: 2018 Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
Januari 31,7 31,7 31,8 32,3
Februari  39,6 39,6 39,9 40,7
Mars 45,6 45,6 45,6 45,7
April  40,3  40,3  40,3 40,4
Maj 33,8 33,8 33,9 37,0
Juni 45,4  45,4 45,4  47,9 
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        
Medelpris
år 2017
29,7 29,7 30,1 31,0

Vill du veta hur börspriserna var mellan 1996 - 2017 så klickar du på dokumentet till höger på denna sida.