Logo

Naturgasmarknaden i Sverige

article image

Naturgas började användas i Sverige 1985. Naturgasen importeras från Danmark men en ökande andel biogas uppgraderas till naturgas och tillförs ledningssystemet i Sverige.  Nätet för naturgas går längs med västkusten, från Trelleborg till Stenungssund. Det finns även en förgrening in i landet, till Gnosjö i Småland. Från och med 2015 räknas även gasnätet i Stockholm in i naturgasnätet. Transmissionsnätet ägs av Swedegas.

För kunder som är anslutna till naturgasnätet gäller reglerna i naturgaslagen. Från och med 2015 gäller dessa regler även gasnätet i Stockholm.

Marknaden i Sverige domineras av ett fåtal aktörer, som i de flesta fall har såväl nät- som handelsverksamhet, som bedrivs genom olika företag.  Det finns från och med 2015 sju gasnätsföretag respektive sju gashandelsföretag på den svenska marknaden som erbjuder avtal till hushållskunder.

Under år 2007 infördes genom EU regler som innebär att även konsumenter kan byta gashandelsföretag.  I praktiken är detta dock svårt för s.k. spisgaskunder, eftersom det för dessa inte finns något krav att förbrukningen mäts individuellt. 

Regler om kortare anmälningsfrister för byten infördes hösten 2011, samtidigt med bl a en ökad skyldighet att ge information till gaskonsumenter om rättigheter på marknaden.

Företagen får själva bestämma hur de ska utforma sina avgifter för gasleverans. Men det är Energimarknadsinspektionen (Ei) som enligt naturgaslagen ska godkänna naturgasnätsföretagens metoder för utformningen av avgifterna.

I dagsläget granskar Ei gasföretagen i efterhand, det vill säga efter att företaget bestämt vilka avgifter de ska ut av sina kunder och även efter att de tagit betalt. Om de tagit för mycket betalt kan Ei kräva att naturgasnätsföretagen betalar tillbaka pengar till dig.

Den 1 januari 2015 började en ny reglering av nätavgifterna tillämpas. En ram beslutas i förväg för varje naturgasföretag. Ramen reglerar hur stora avgifter de totalt får ta ut av sina kunder under åren 2015-2018. 

Swedegas är systembalansansvariga för naturgasmarknaden. Det innebär att Swedegas ansvarar för att den kortsiktiga balansen mellan inmatning och uttag upprätthålls i det svenska naturgassystemet.