Skip to the content

Klagomål om Förvaltningsel i Skandinavien


Här beskrivs vanliga klagomål som byrån tagit emot om Förvaltningsel i Skandinavien under det senaste året. Förvaltningsel har många klagomål sett till vad som är normalt på elmarknaden och har funnits med på klagomålslistan sedan juli 2020. 

Klagomålen som ingår gäller ärenden där en kund till företaget inte kunnat lösa en tvist med hjälp av företagets kundtjänst utan behövt söka vägledning hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har tittat på om det finns grund för klagomålen. 

Till information om alla företag på klagomålslistan

 

 

Klagomål om att Förvaltningsel i Skandinavien har ansökt om stämning i vissa ärenden 

I vissa klagomål den senaste tiden uppger småföretagare att Förvaltningsel har ansökt om stämning i deras ärende. I dessa fall rekommenderar vi att man anlitar en jurist samt undersöker om man har någon form av rättsskydd i sin företagsförsäkring. Om man mottar en stämningsansökan är det också viktigt att man besvarar den och inställer sig på rättegångsförhandlingen. Om man inte besvarar stämningsansökan eller om man inte inställer sig på rättegångsförhandlingen kan domstolen meddela en så kallad tredskodom. En tredskodom innebär att domstolen går på kärandens, det vill säga den som har ansökt om stämning, linje.

» Läs mer om hur ett tvistemål hanteras i tingsrätten 

Klagomål på vilseledande marknadsföring och säljmetoder

Klagomålen på vilseledande marknadsföring består framförallt av att företaget påstår sig representera kundens nuvarande elhandelsföretag eller elnätsföretag. Även felaktiga påståenden om pris, avtalstid eller vad avtalet omfattar är vanliga.

Klagomålen består också av att säljaren påstår att företaget ska ta över alla avtal i ett särskilt geografiskt område och att kunden därför måste skriva på ett elavtal annars stängs elen av. Säljaren ringer tillbaks vid upprepade tillfällen och framför enligt klagomålen ytterligare hot om avstängning av elen.

Det är också vanligt med klagomål om att kunden har fått ett avtal med Förvaltningsel i Skandinavien AB mot sin vilja. Eller att Förvaltningsel i Skandinavien AB tecknat avtal åt kunden med ett annat elhandelsföretag med hjälp av fullmakt. Också det mot kundens vilja.

Klagomål på Förvaltningsel i Skandinaviens kundtjänst

I klagomålen från personer som har en pågående tvist med Förvaltningsel i Skandinavien AB om avtal och kostnader anges att det inte går att nå företaget via telefon och att företaget inte besvarar e-post. 

Klagomål på fakturering 

I klagomålen som rör fakturering uppger kunderna att de har fått förskottsfakturor för el samt fakturor där Förvaltningsel i Skandinavien kräver deposition och fakturaavgift. 

Klagomålen handlar också om att kunder uppger att Förvaltningsel, mot kundens vilja, genomfört en adressändring så att deras elnätsfakturor skickas till Förvaltningsel som sedan inte betalar fakturorna till elnätsföretaget. Påminnelser och inkassokrav skickas också till Förvaltningsel, vilket medför att kunderna riskerar att drabbas av extra kostnader och att elnätsföretaget skickar kravet vidare till Kronofogdemyndigheten.

Om du har drabbats av detta kan du läsa vår nyhet om riskerna med samfakturering för råd om hur du kan hantera situationen.

» Vår nyhet om klagomål som visar på riskerna med samfakturering av el

Under Adressändrings tjänst Adresslåset kan du också spärra din adress mot obehöriga adressändringar.

» Läs mer om Adresslåset här

Klagomål på hot om frånkoppling eller faktiskt frånkoppling av elen 

I klagomålen är det vanligt att kunderna drabbas av hot om frånkoppling av elen då kunderna bestrider giltigheten av avtalet och fakturor från företaget. Även hot om att fakturor ska skickas vidare till Kronofogdemyndigheten är vanliga. 

I klagomålen som rör frånkoppling uppger småföretagarna att de antingen har fått elen frånkopplad eller fått hot om att frånkoppling ska ske. De småföretagare som har fått elen frånkopplad uppger att de därefter har fått en faktura med höga avgifter från Förvaltningsel, som de har fått information om att de måste betala för att elen ska kopplas på igen.

I ellagen och i de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 N (rev) står det att avstängning av elen inte får ske om det föreligger en tvist. Exempelvis om du har bestridit fakturor eller giltigheten i avtalet. Vi har dock mottagit klagomål från småföretagare som uppger att Förvaltningsel hotat med att stänga av elen, och i vissa fall även begärt avstängning av elen, trots att det föreligger en tvist. 

För att frånkoppla en anläggning skickar elhandelsföretaget en frånkopplingsbegäran till elnätsföretaget (det företag som äger elnätet i området) som verkställer frånkopplingen. Om Förvaltningsel, eller företag på uppdrag av Förvaltningsel, har elleveransen och du bestämmer dig för att ha kvar elleveransen där men bestrida fakturor är det därför viktigt att du informerar ditt elnätsföretag om din pågående tvist med Förvaltningsel. 

Om företaget skickar vidare kravet till ett inkassobolag eller till Kronofogdemyndigheten är det viktigt att du bestrider även där. Ur bevishänseende ska bestridandet helst göras via e-post.

Om företaget finns på Svensk Handels varningslista blockeras det av kreditupplysningsföretagen och det blir ingen anmärkning om företaget skickar vidare kravet till Kronofogdemyndigheten. Om företaget inte finns på Svensk Handels varningslista kan du meddela att du vill att uppgifterna tas bort hos Kronofogdemyndighetens rättelseteam. Det är då viktigt att du kan visa att du har bestridit fordran till företaget innan företaget ansökte om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, samt att du bestrider betalningsföreläggandet till Kronofogden och uppger varför du anser att kravet är felaktigt.

» Läs mer om vad du bör tänka på vid bestridande

» Läs mer om hur du begär rättelse hos Kronofogdemyndigheten  

Om du behöver vägledning i ett ärende som gäller Förvaltningsel i Skandinavien 

För problemen som beskrivs för små företag har byrån tagit fram en skriftlig vägledning som du i första hand kan använda:

» Till den skriftliga vägledningen

Om du hamnat i en tvist med ett elbolag kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byråns medarbetare har juridisk expertis inom energiområdet och kan ge dig vägledning om vad som gäller i ditt ärende.

» Till Kontakta oss

 

Tips till näringsidkare som vill teckna elavtal över telefon

Om du är företagare och blir kontaktad av en telefonförsäljare eller får besök av en säljare som vill sälja elavtal bör du:

 • Ifrågasätta påståenden om samarbeten med din befintliga elleverantör eller elnätsföretag.
 • Ifrågasätta påståenden om att företaget erbjuder dig det billigaste elpriset på marknaden, särskilt om det är ett rörligt elprisavtal.
 • Lyssna noga under hela säljsamtalet för att säkerställa vilket företag som anges som avtalspart.
 • Lyssna noga när bindnings- och uppsägningstid anges.
 • Begära att få ett skriftligt erbjudande istället och svara inte "ja" på säljarens frågor om du accepterar något. Om elhandelsföretaget eller kunden så önskar ska skriftligt avtal träffas om försäljningen, enligt branschens allmänna avtalsvillkor.
 • Räkna med att endast själva avtalstecknandet kommer att sparas i ljudfilen från säljsamtalet vid telefonförsäljning. Säljlöften som ges innan avtalstecknandet kommer inte att spelas in och sparas. Du måste därför säkerställa att säljlöften anges eller ingår i avtalsvillkoren när avtalet tecknas.
 • Avsluta samtalet snabbt om du inte är intresserad av att byta elleverantör.
 • Känna till att du inte har ångerrätt om du är näringsidkare om det inte särskilt avtalats om det. Teckna därför bara avtal du vet att du inte kommer att ångra. Ångerrätten gäller dock för dig med enskild firma som bedriver verksamheten i hemmet och din elförbrukning är för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamheten.

Svensk Handels Varningslista

Förvaltningsel finns sedan juni 2020 med på Svensk Handels Varningslista. Där varnar Svensk Handel för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Varningslistan riktar sig enbart till företagskunder på elmarknaden (inte konsumenter).

» Till Svensk Handels Varningslista

Anmäla till tillsynsmyndighet

Energimarknadsinspektionen

Du kan också göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen om ditt klagomål till exempel gäller:

 • Att ditt avtal har förlängts utan meddelande om bl.a. prisinformation. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Preliminär fakturering. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Faktura-avgifter. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Bristande klagomålshantering för konsumenter.
 • Sen slutfakturering för konsumenter.

» Till Energimarknadsinspektionen

Din anmälan innebär inte att Energimarknadsinspektionen hjälper dig personligen i just ditt ärende.

Konsumentverket

Konsumenter kan anmäla företag till Konsumentverket om de inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

 • Marknadsföring
 • Avtalsvillkor
 • Prisinformation
 • Säljmetoder
 • Automatisk avtalsförlängning utan meddelande

Konsumentverket jobbar för konsumentkollektivet. Din anmälan innebär inte att Konsumentverket hjälper dig personligen i just ditt ärende. Din anmälan kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem så att verket riktar sina tillsynsaktiviteter rätt.

» Till Konsumentverket

 

 

 

Senast uppdaterad: 2022-05-02 15:19