Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Klagomål om Förvaltningsel i Skandinavien


Här beskrivs vanliga klagomål som byrån tagit emot om Förvaltningsel i Skandinavien under det senaste året. Förvaltningsel har många klagomål sett till vad som är normalt på elmarknaden och har funnits med på klagomålslistan sedan juli 2020. 

Klagomålen som ingår gäller ärenden där en kund till företaget inte kunnat lösa en tvist med hjälp av företagets kundtjänst utan behövt söka vägledning hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har tittat på om det finnas en grund för klagomålen. 

Till information om alla företag på klagomålslistan

 

Klagomål på vilseledande marknadsföring och säljmetoder

Klagomålen på vilseledande marknadsföring består framförallt av att säljaren påstår sig representera kundens nuvarande elhandelsföretag eller elnätsföretag, vilseledande/felaktiga påståenden om pris samt avtalstid eller vad avtalet avser/omfattar.

Klagomålen består också av att säljaren påstår att företaget ska ta över alla avtal i ett särskilt geografiskt område och att kunden därför måste skriva på ett elavtal annars stängs elen av. Säljaren ringer tillbaks vid upprepade tillfällen och framför enligt klagomålen ytterligare hot om avstängning av elen.

Negativ säljmetod är klagomål om att kunden har fått ett avtal med Förvaltningsel i Skandinavien AB mot sin vilja. Eller att Förvaltningsel i Skandinavien AB tecknat avtal åt kunden med ett annat elhandelsföretag med hjälp av fullmakt, mot kundens vilja.

Klagomål på Förvaltningsel i Skandinaviens kundtjänst

I klagomålen från personer som tvistar med Förvaltningsel i Skandinavien AB om avtal och kostnader anges att det inte går att nå företaget via telefon, och att företaget inte svarar när de skickar e-post. 

Klagomål på fakturering 

I klagomålen som rör fakturering uppger kunderna att de har fått förskottsfakturor för el samt fakturor där Förvaltningsel i Skandinavien kräver deposition och fakturaavgift. 

Klagomål har också inkommit där kunderna uppger att Förvaltningsel, mot kundens vilja, adressändrat så att deras elnätsfakturor skickas till Förvaltningsel som sedan inte betalar fakturorna till elnätsföretaget. Påminnelser och inkassokrav skickas också till Förvaltningsel, vilket medför att kunderna riskerar att drabbas av extra kostnader och att elnätsföretaget skickar kravet vidare till Kronofogdemyndigheten.

Om du har drabbats av detta kan du läsa vår nyhet om riskerna med samfakturering för råd om hur du kan hantera situationen.

» Vår nyhet om klagomål som visar på riskerna med samfakturering av el

Under Adressändrings tjänst Adresslåset kan du också spärra din adress mot obehöriga adressändringar.

» Läs mer om Adresslåset här  

Klagomål på hot om frånkoppling av el vid bestridande

I klagomålen som rör frånkoppling av el uppger kunderna att de vid bestridande av avtal och fakturor får hot om frånkoppling av el och information om att ärendet ska skickas vidare till Kronofogdemyndigheten om betalning inte inkommer. 

Klagomål har också inkommit från näringsidkare som uppger att de, utan föregående kontakt eller fakturor från Förvaltningsel, har fått elen frånkopplad. De uppger att de därefter har fått en faktura med höga avgifter från Förvaltningsel som de har fått information om att de måste betala för att elen ska kopplas på igen.

Om du behöver vägledning i ett ärende som gäller Förvaltningsel i Skandinavien 

För problemen som beskrivs för små företag har byrån tagit fram en skriftlig vägledning som du i första hand kan använda:

» Till den skriftliga vägledningen

Om du hamnat i en tvist med ett elbolag kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byråns medarbetare har juridisk expertis inom energiområdet och kan ge dig vägledning om vad som gäller i ditt ärende.

» Till Kontakta oss

 

Tips till näringsidkare som vill teckna elavtal över telefon

Om du är företagare och blir kontaktad av en telefonförsäljare eller får besök av en säljare som vill sälja elavtal bör du:

 • Ifrågasätta påståenden om samarbeten med din befintliga elleverantör eller elnätsföretag.
 • Ifrågasätta påståenden om att företaget erbjuder dig det billigaste elpriset på marknaden, särskilt om det är ett rörligt elprisavtal.
 • Lyssna noga under hela säljsamtalet för att säkerställa vilket företag som anges som avtalspart.
 • Lyssna noga när bindnings- och uppsägningstid anges.
 • Begära att få ett skriftligt erbjudande istället och svara inte "ja" på säljarens frågor om du accepterar något. Om elhandelsföretaget eller kunden så önskar ska skriftligt avtal träffas om försäljningen, enligt branschens allmänna avtalsvillkor.
 • Räkna med att endast själva avtalstecknandet kommer att sparas i ljudfilen från säljsamtalet vid telefonförsäljning. Säljlöften som ges innan avtalstecknandet kommer inte att spelas in och sparas. Du måste därför säkerställa att säljlöften anges eller ingår i avtalsvillkoren när avtalet tecknas.
 • Avsluta samtalet snabbt om du inte är intresserad av att byta elleverantör.
 • Känna till att du inte har ångerrätt om du är näringsidkare om det inte särskilt avtalats om det. Teckna därför bara avtal du vet att du inte kommer att ångra. Ångerrätten gäller dock för dig med enskild firma som bedriver verksamheten i hemmet och din elförbrukning är för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamheten.

Svensk Handels Varningslista

Förvaltningsel finns sedan juni 2020 med på Svensk Handels Varningslista. Där varnar Svensk Handel för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Varningslistan riktar sig enbart till företagskunder på elmarknaden (inte konsumenter).

» Till Svensk Handels Varningslista

Anmäla till tillsynsmyndighet

Energimarknadsinspektionen

Du kan också göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen om ditt klagomål till exempel gäller:

 • Att ditt avtal har förlängts utan meddelande om bl.a. prisinformation. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Preliminär fakturering. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Faktura-avgifter. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Bristande klagomålshantering för konsumenter.
 • Sen slutfakturering för konsumenter.

» Till Energimarknadsinspektionen

Din anmälan innebär inte att Energimarknadsinspektionen hjälper dig personligen i just ditt ärende.

Konsumentverket

Konsumenter kan anmäla företag till Konsumentverket om de inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

 • Marknadsföring
 • Avtalsvillkor
 • Prisinformation
 • Säljmetoder
 • Automatisk avtalsförlängning utan meddelande

Konsumentverket jobbar för konsumentkollektivet. Din anmälan innebär inte att Konsumentverket hjälper dig personligen i just ditt ärende. Din anmälan kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem så att verket riktar sina tillsynsaktiviteter rätt.

» Till Konsumentverket

 

 

 

Senast uppdaterad: 2021-01-05 14:32