Skip to the content

Elmarknaden i Sverige

Svensk avreglerad elmarknad sen 1996

Den svenska elmarknaden avreglerades 1996. Tre år senare avskaffades kravet på timmätning för att kunna byta elleverantör och fler hushållskunder kunde byta på ett enkelt sätt. Det finns över 100 elleverantörer i Sverige att välja mellan.

Energimarknadsinspektionens prisjämförelse Elpriskollen gör det lättare att hitta ett bra elpris.

» Se information om elpriser och olika avtalsformer

Prisutveckling och statistik

Vi har följt prisutvecklingen och samlat diagram över utveckling av elpris för olika avtalsformer, nät- och elkostnad i löpande priser samt elkundernas fördelning på olika avtalsformer. Diagrammen visar prisutvecklingen för exemplet småhus med elvärme (20.000 kWh). 

» Gå till prisstatistiken

Fler uppgifter och statistik om utvecklingen på elmarknaden kan du hitta hos Energimarknadsinspektionen samt hos Statistiska centralbyrån.

Lätt för konsumenten att få bättre pris på elmarknaden

Från 1999 blev marknaden lättillgänglig för alla småkunder i och med att tvånget att ha en särskild timmätare för att få byta elhandelsföretag avskaffades. Som konsument kan du vara aktiv och omförhandla sitt gamla elprisavtal genom att fråga efter ett lägre pris eller byta till ett nytt elhandelsföretag med lägre pris.
 

Fler konsumenter behöver hitta till marknaden

Trots de prisskillnader som finns, och fastän många aktörer säljer samma el, är det fortfarande en del som inte är aktiva på elmarknaden. De aktiva har omförhandlat sitt gamla avtal eller bytt elhandelsföretag. Bland hushållen har den största aktiviteten funnits hos småhusägarna och bland dessa har de som har elvärme varit mest aktiva.
 

Aktiva konsumenter har sparat pengar

Förtjänsten har varit god för många som träffat nya elprisavtal. För ett eluppvärmt småhus, med sin höga förbrukning, har den varit tusentals kronor medan en lägenhetsinnehavare, med sin lägre förbrukning, har kunnat spara hundratals kronor per år.