Skip to the content

Regler och beslut

Det finns flera lagar och regler om rättigheter och skyldigheter för konsumenter och företag. De ärenden som prövas av Allmänna reklamationsnämnden ger också vägledning i tvister mellan konsumenter och företag. Utöver det finns överenskommelser mellan branschen och Konsumentverket om "god marknadssed".

» Gå till ARN-beslut

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51