Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Krav och frånkoppling

Information om dina konsumenträttigheter när ett elbolag meddelar att din el kan komma att stängas av.

När får ett företag stänga av din el?

Om du inte betalar din elräkningar gör du dig skyldig till ett avtalsbrott. Men avtalsbrottet måste vara väsentligt innan elen får stängas av. I ellagen regleras hur och när frånkopplingen (avstängning) får genomföras. Det finns också vägledande dokument som beskriver när det kan bli tal om ett väsentligt avtalsbrott. 

Frånkopplingsprocessen för inte påbörjas av elbolaget om du har bestridit kostnaderna och har angivit rättsligt relevanta skäl.

Det vanligaste avtalsbrottet är utebliven betalning. Men det kan också vara fråga om andra saker, till exempel att man bryter mot ett villkor som framgår av avtalet.

Vad är ett väsentligt avtalsbrott?

Det är inte entydigt fastställt, men enligt tillsynsmyndigheten Datainspektionen ska en enskild fordran avseende el i vart fall överstiga 1 000 kr, eller så ska konsumenten ha försummat att betala minst två i tiden nära förfallna fakturor, för att en frånkoppling av elen ska bli aktuell. Frånkopplingsprocessen får inte startas och drivas om skulden endast utgörs av inkassokostnader. 

Läs rapporten "Datainspektionens slutsatser om elbolagens indrivning av konsumenters obetalda elfordringar" här.

Din betalningsskyldighet

Om avtalsbrottet, efter en korrekt hantering från elföretaget, lett till avbruten elöverföring är du skyldig att betala för de kostnader som uppkommit i samband med åtgärden.

Skadestånd

Innan avstängning sker måste företaget följa vissa handläggningsrutiner. Har företaget brustit i detta, eller om det inte fanns tillräckliga skäl att avbryta elöverföringen, kan du vara berättigad till skadestånd om du har lidit skada.

Läs mer om hur du begär skadestånd här.

När elen inte får stängas av

Om avstängning av elen kan leda till en personskada som inte är obetydlig eller till en omfattande sakskada får överföringen inte avbrytas.

Läs mer om undantag från rätten till frånkoppling här.

Om du vill bestrida

Om du har en annan uppfattning än företaget gällande en faktura eller frånkoppling av el, bör du så snart som möjligt skriftligen bestrida kravet. I bestridandet anger du grunden för din invändning, det vill säga varför du anser att kravet är felaktigt. Läs mer om bestridande av faktura här.