Skip to the content

Konsument fick rätt till ersättning för förstörd mat vid frånkoppling utan delgivning

Senast uppdaterad: 2019-03-01 09:32

Till följd av betalningsförsummelser från K:s sida hade elhandelsföretaget avbrutit elen till K:s anläggning. Enligt K hade dock någon delgivning inte ägt rum dessförinnan. Eftersom K befann sig utomlands när frånkopplingen skedde förstördes den mat som K förvarade i kyl och frys. K yrkade ersättning motsvarande kostnaderna för den förstörda maten.

Nämnden konstaterade att elhandelsföretaget inte lyckats visa att någon delgivning ägt rum och beslutade därför att elhandelsföretaget enligt schablon skulle ersätta K för den förstörda maten.

 

Beslut 2008-6747: Konsumenten fick rätt

 

» Läs mer om frånkopplingsprocessen