Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K tecknade i slutet av 2006 ett fastprisavtal. Enligt bekräftelsen, som kom i januari 2007, var priset 45,2 öre per kWh. Det stod även att ”Kostnaden för elcertifikat kommer att ingå i priset efter den 1 januari 2007.” I februari fick K en ny bekräftelse där det stod att K skulle bortse från den för ...

K ingick ett elavtal och fick bekräftelse från elbolaget med texten ”Månadspriset är ett rörligt elpris som följer elbörsens pris och ändras varje månad”. K ansåg, i och med ordalydelsen, att han tecknat ett s.k. spotprisavtal med påslag. K upptäckte senare att han hade ett tillsvidareavtal och yrka ...

K:s fru träffade representanter för ett elbolag i ett köpcentrum och skrev på ett formulär, som hon inte uppfattade på annat sätt än att det var en intresseanmälan för mer information. Elbolaget såg detta som ett avtal och övertog elleveransen för K och hans frus fastighet. K menade att det var K sj ...

K hade en fjärravläst mätare och hans fakturor avsåg således verklig förbrukning. K kontaktade sitt elföretag efter att ha fått fakturan för februari 2006 då han misstänkte att den var felaktig. Svaret han fick var att fakturan var korrekt. Senare fick han en ny faktura, samt ett följebrev, där före ...

K som under flera år bott utomlands ingick i samband med flytt tillbaka till Sverige i början av år 2002 avtal med en elhandlare om elleverans. När den första elräkningen kom betalade hon den och hon fortsatte sedan att betala den elräkning som hon fick varje månad. K hade inte fått information från ...