Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K fyllde via Internet i en anmälan om elhandelsbyte samt ett avtal om fast pris. En månad senare fick K besked om att elhandlaren inte godtog avtalet. K yrkade att ARN skulle fastsälla att avtal ingåtts. ARN fann att möjligheten att fylla i en anmälan om elhandelsbyte på företagets hemsida skulle s ...

Ett elföretag ändrade ett avtal om tillsvidarepris med tidstariff (priset varierar emellan dag och natt respektive sommar och vinter) till fast pris. K menade att detta innebar en förändring av leveranssättet och inte bara en prisändring och att det därmed var fråga om en otillåten förändring av ela ...