Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K fyllde via Internet i en anmälan om elhandelsbyte samt ett avtal om fast pris. En månad senare fick K besked om att elhandlaren inte godtog avtalet. K yrkade att ARN skulle fastsälla att avtal ingåtts. ARN fann att möjligheten att fylla i en anmälan om elhandelsbyte på företagets hemsida skulle se ...

Ett elföretag ändrade ett avtal om tillsvidarepris med tidstariff (priset varierar emellan dag och natt respektive sommar och vinter) till fast pris. K menade att detta innebar en förändring av leveranssättet och inte bara en prisändring och att det därmed var fråga om en otillåten förändring av ela ...