Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K hade i olika omgångar haft dålig elkvalitet. Den konstaterade spänningen låg mellan 202–218 volt. K bodde i ett nybyggt område där en ny transformatorstation var planerad men försenad. Den låga spänningen på den el som levererats orsakade att värmepannan och andra elapparater inte fungerat som de ...

K, som bodde i radhus längst ut på elkabeln, hade dålig spänning vilket bl a gjort att två TV-apparater gått sönder. K yrkade att hon hade rätt till fullgod elleverans fram till uttagspunkten i hennes bostad, och begärde skadestånd för trasig TV-apparat. Elnätsföretaget menade att det endast var an ...

Spänningsfall uppstod mellan faserna i K:s elnät. Efter mätning av strömstyrkan fram till en huvudsäkring framkom det att det endast var 89 volt på en fas, 118 volt på den andra och 228 volt på den tredje. K:s frys, kylskåp och micro gick sönder på grund av "glödströmmen" som detta orsakade. K yrkad ...

K drabbades av skada på grund av kortslutning mellan två faser i elnätet. Skadan reglerades av K:s försäkringsbolag. K yrkade ersättning av elnätsföretaget för bland annat avdraget för självrisk som försäkringsbolaget gjort. Elnätsföretaget bestred betalningsskyldighet med motiveringen att felet va ...

K hade upplevt störningar i sin elanläggning och kontaktat en elinstallatör för att åtgärda felet. Elinstallatören fann att felet fanns i ett elskåp ute på gatan tillhörande elnätsföretaget. K yrkade ersättning för kostnaden för elinstallatören. Nätföretaget bestred under förevändningen att K borde ...