Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K hade haft strömavbrott i drygt 12 timmar och yrkade avbrottsersättning från sitt nätföretag. Avbrottsersättningen utgörs av en andel av elanvändaren beräknade årliga nätkostnad. I sitt ersättningskrav räknade K in energiskatten som en del av nätkostnaden. Nätföretaget medgav att K var berättigad ...

Vid strömavbrott förstördes kött som K hade i frysen. K hade köpt köttet direkt hos uppfödaren för 5 603 kronor. Om hon skulle ha köpt köttet i butik hade det kostat minst det tredubbla. K begärde 11 206 kronor i ersättning av elnätsföretaget men fick endast 1 000 kronor i ersättning eftersom hon in ...

När K kom hem 21 januari 2017 upptäcktes att huset var utan ström och hade varit så i cirka två dygn. Strömavbrottet berodde på att en plogbil hade kört på ett elskåp utanför. K anmälde skadan till nätföretaget som åtgärdade elskåpet på två timmar, det tog dock två dagar innan huset var uppvärmt och ...

K drabbades av strömavbrott som pågick under drygt tre dygn och begärde därför avbrottsersättning samt dröjsmålsränta från sitt elnätsföretag. K hade felanmält via e-post vid två tillfällen under avbrottet. Elnätsföretaget nekade kundens begäran och hävdade att det inte haft kännedom om strömavbrot ...

K hade haft två strömavbrott på 12 respektive 13 timmar. K begärde ersättning med 900 kr per avbrott.  Elnätsföretaget motsatte sig K:s begäran och hävdade att det första avbrottet berodde på ett synnerligen intensivt och omfattande snöoväder som låg utanför elnätsföretagets kontrollansvar. Elnätsf ...