Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

När K kom hem 21 januari 2017 upptäcktes att huset var utan ström och hade varit så i cirka två dygn. Strömavbrottet berodde på att en plogbil hade kört på ett elskåp utanför. K anmälde skadan till nätföretaget som åtgärdade elskåpet på två timmar. Det två dagar innan huset var uppvärmt och en vecka ...

K drabbades av strömavbrott som pågick under drygt tre dygn och begärde därför avbrottsersättning samt dröjsmålsränta från sitt elnätsföretag. K hade felanmält via e-post vid två tillfällen under avbrottet. Elnätsföretaget nekade kundens begäran och hävdade att det inte haft kännedom om strömavbrot ...

K hade haft två strömavbrott på 12 respektive 13 timmar. K begärde ersättning med 900 kr per avbrott.  Elnätsföretaget motsatte sig K:s begäran och hävdade att det första avbrottet berodde på ett synnerligen intensivt och omfattande snöoväder som låg utanför elnätsföretagets kontrollansvar. Elnätsf ...

K begärde ersättning motsvarande 37,5 % av den årliga nätkostnaden för två strömavbrott. Avbrotten uppgick till 32 respektive 26 timmar. K hade fått jämkad avbrottsersättning för det andra avbrottet men ansåg att det saknades skäl för jämkning. K ville heller inte att ersättningen reglerades genom e ...

K drabbades av ett strömavbrott. K begärde avbrottsersättning motsvarande 212,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden. Elnätsföretaget menade att felet som orsakade avbrottet låg på lågspänningssidan med följd att elnätsföretaget var helt beroende av att kunderna felanmäler för att elnätsför ...