Skip to the content

Energiskatt sågs inte som en del av nätkostnaden vid beräkning av avbrottsersättning

Senast uppdaterad: 2019-06-11 13:14

K hade haft strömavbrott i drygt 12 timmar och yrkade avbrottsersättning från sitt nätföretag. Avbrottsersättningen utgörs av en andel av elanvändaren beräknade årliga nätkostnad. I sitt ersättningskrav räknade K in energiskatten som en del av nätkostnaden.

Nätföretaget medgav att K var berättigad till avbrottsersättning motsvarande nätavgiften, men motsatte sig att energiskatten skulle räknas in som en del av den kostnaden. Nätföretaget menade att energiskatten inte är en del av de fasta och rörliga delarna av nätavgiften, d.v.s. det pris som elanvändaren betalar för själva nättjänsten. 

ARN konstaterande att parterna var överens om att K hade rätt till avbrottsersättning på grund av ett strömavbrott och att ersättningen enligt 10 kap. 12 § ellagen ska betalas med en viss procent av elanvändarens beräknade årliga nätkostnad. Elnätsföretagen är sedan 1 januari 2018 ansvariga för att inhämta energiskatten. Reglerna om avbrottsersättning tillkom långt innan elnätsföretagen tog över inhämtandet av energiskatten. ARN bedömde att det inte fanns stöd i varken ellagen eller förarbetena för att energiskatten skulle anses vara en del av nätkostnaden. Därmed drog ARN slutsatsen att energiskatten inte ska omfattas av beräkningen för avbrottsersättning.

En av ARNs ledamöter var dock skiljaktig. Denne pekade på att momsen ska ingå i beräkning av avbrottsersättning och såg ingen anledning till att momsen, som är en skatt, skulle ingå medan energiskatten inte skulle göra det.

 

Beslut 2018-09808: Konsumenten fick inte rätt

 

» Läs mer om avbrottsersättning