Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

Hösten 2003 kontaktade K en elleverantör per telefon i syfte att teckna elavtal med tillsvidarepris. Vid samtalet bestämdes att tillsvidarepris skulle tillämpas och att priset skulle bindas senare under året. Våren 2005 bytte K elleverantör. K fick då en räkning från sin tidigare elleverantör avseen ...

K flyttade in i ett hus med fem bostadsrättslägenheter och beställde ett elabonnemang. K debiterades enligt den s.k. grundtariffen vilken motsvarade villaabonnemang. K menade att hon borde debiterats enligt lägenhetstariff och att hon skulle få tillbaka mellanskillnaden mellan grundtariff och lägenh ...

K drabbades av strömavbrott i samband med stormen Gudrun. Avbrottet varade från den 8 till den 10 januari, den 12 januari samt ett antal kortare avbrott. K yrkade skadestånd för förstörd frys, resekostnader, förlorad arbetstid, förstörda matvaror samt ersättning för strömavbrottet i sig. Nätföretag ...

K hade beställt ett elskåp av sitt nätföretag för upprustning av en fastighet. Skåpet monterades på en stolpe drygt 200 meter från fastigheten. K menade att skåpet var oanvändbart då det placerats för långt från fastigheten. K ifrågasatte därför avgiften för inkoppling och bestred också elkostnaden. ...