Skip to the content

Konsument fick inte rätt till ersättning för beställt elskåp som var oanvändbart p.g.a. av nätföretaget vald anslutningspunkt

K hade beställt ett elskåp av sitt nätföretag för upprustning av en fastighet. Skåpet monterades på en stolpe drygt 200 meter från fastigheten. K menade att skåpet var oanvändbart då det placerats för långt från fastigheten. K ifrågasatte därför avgiften för inkoppling och bestred också elkostnaden.

ARN konstaterade att det framgår i de allmänna avtalsvillkoren att nätägaren ska dra erforderliga ledningar till en av honom vald anslutningspunkt. Nätägaren bestämmer anslutningspunktens läge efter samråd med kunden. Önskar kunden annan anslutningspunkt ombesörjer nätägaren detta mot särskild ersättning. ARN ansåg att K varken kunnat visa att den av nätägaren tillhandahållna tjänsten avvikit från vad som avtalats (att K inte fått vad han beställt) eller att nätföretaget varit försumligt. Därmed fanns det ingen grund för bifall till K:s yrkande om betalningsbefrielse.

 

Beslut 2004-6254: Konsumenten fick inte rätt

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25