Skip to the content

Dina avtal och kostnader

På elmarknaden har du som konsument två avtal: ett elnätsavtal med elnätsföretaget som äger elnätet där du bor och ett elavtal med en valfri elleverantör. Du kan själv välja elleverantör, men inte elnätsföretag.

» Så här tecknas elavtal

Om du inte tecknar ett elavtal ordnar elnätsföretaget ett så kallat anvisat avtal hos en elleverantör. Anvisade elavtal brukar vara dyrare än andra avtalstyper och du tjänar därför på att själv teckna ett elavtal. Du kan välja att teckna avtal med den anvisade elleverantören eller byta till en annan elleverantör. 

» Hur vet jag om jag betalar ett anvisat pris?

Välja elavtal

För att välja elavtal finns det några saker du bör ta ställning till:

  • Vilken pristyp du vill ha
    » Till information om fast och rörligt elpris

  • Vilken bindningstid och vilken uppsägningstid du kan acceptera.

  • Startdatum för det nya avtalet och uppsägning av det befintliga. Tänk på att du bör säkerställa att du inte avbryter ett elavtal i förtid, så att du inte råkar ut för en lösenavgift på grund av avtalsbrott.

  • Granska elavtalets alla särskilda villkor så att det inte innehåller några överraskningar.

Det finns över hundra elleverantörer att välja mellan och många erbjuder flera olika typer av avtal. Priserna på elavtal ändras löpande. Du kan jämföra aktuella priser på elavtal i Elpriskollen.

» Till Elpriskollen
» Se prisutveckling för olika avtal
» 3 saker du bör göra när du byter elavtal

Gemensamma elavtal

Bor du i en flerfamiljsfastighet där ägaren valt att endast ha ett gemensamt/kollektivt elavtal för fastigheten köper du som boende din el av fastighetsägaren. I dessa fall omfattas du inte av konsumentskyddsreglerna enligt ellagen.

» Om gemensamma elavtal

Kostnader för el

Dina elkostnader faktureras dels från elleverantören och dels från elnätsföretaget. Om du vill undersöka dina kostnader närmare finns det mycket information att ta del av:

» Om elprisets utveckling

» Om områdespriser

Nätavgifter

En stor del av elkostnaderna utgörs av elnätsavgifter, speciellt från årsskiftet 2017/2018 då energiskatten flyttade över till fakturan från elnätsföretaget.

» Information om nätavgifter

Förbrukad el

De rörliga kostnader som beror på antalet kWh som förbrukats baseras på den mängd el som elmätaren har mätt.

» Om elmätaren och uppmätta mängder el