Skip to the content

3 saker du bör göra när du byter elavtal

Aktuella priser för olika elavtal hittar du i Elpriskollen som är Energimarknadsinspektionens elprisjämförelse. Elhandelsföretagen är skyldiga att rapportera sina priser till inspektionen, det gör att du får en heltäckande prisjämförelse. Behöver du mer hjälp för att hitta bästa pris för dig, eller har andra frågor, så kan du vända dig till oss eller till en konsumentvägledare i din kommun.

När du bestämt dig för att byta elbolag är det ganska enkelt, i princip så kan det räcka med ett telefonsamtal för att teckna ett nytt elavtal. För att genomföra ett smidigt byte utan problem bör du göra tre saker:

1. Kontrollera bindnings- och uppsägningstid för ditt befintliga elavtal

Om du har ett tidsbestämt avtal med ditt elhandelsföretag bör du inte byta före avtalstidens slut. Gör du det ändå är det ett avtalsbrott och du kan bli skyldig att betala en ersättning (så kallad lösen-/brytavgift) till tidigare elhandelsföretag. Byte av elhandelsföretag kan registreras varje dag i månaden. 

Kontrollera också vilken uppsägningstid som gäller för ditt befintliga avtal. Du kan behöva säga upp ditt avtal långt i förväg, till exempel för att undvika automatisk avtalsförlängning

2. Jämför priser och kontakta elleverantören som du vill byta till

Kontrollera att avtalet du tecknar med företaget har de priser och villkor som du sett via till exempel webbsidor med jämförelser av elpriser. Om det är viktigt för dig kan det även vara intressant att undersöka hur nöjda kunder elleverantören har.

Men pris är inte allt - undersök företagets hantering av kundklagomål. Hur hanterar företaget klagomål och problem? Det kan gälla allt från kostnader som faktureras till avtal som förlängs. Energimarknadsbyrån har sammanställt information om de företag som får relativt många klagomål hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Till Energimarknadsbyråns klagomålsinformation

3. Säg upp avtalet med ditt nuvarande elhandelsföretag

Även om din nya elleverantör åtar sig att genom en fullmakt säga upp ditt gamla avtal är det bra om du själv har skickat ett meddelande om uppsägning. Då säkerställer du att det gamla avtalet sägs upp i tid och inte förlängs automatiskt. Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på om du gett någon en fullmakt att agera i ditt ställe. 

När du vill göra ett byte måste du i god tid innan kontakta det nya elhandelsföretaget. Ofta behöver elhandelsföretagen en månad för att genomföra ett byte. Du bör skicka din uppsägning skriftligen, till exempel via e-post, för att kunna ha kvar dokumentation som visar när och att du har sagt upp ditt avtal. 

Ditt nya elhandelsföretag informerar ditt elnätsföretag om bytet. Elnätsföretaget läser av mätaren och meddelar resultatet till den nya och gamla elleverantören. Elmätaren avläses av elnätsföretaget som meddelar resultatet vidare till berört elhandelsföretag.

Överlåtelse av elavtal

Det förekommer att elkunder får byta elhandelsföretag på grund av att deras ursprungliga elföretag överlåter kundavtalen till ett annat företag. Här kan du läsa mer om den typen av byte.