Skip to the content

Nyheter

Vi på Konsumenternas Energimarknadsbyrå har regelbunden kontakt med konsumenter och företagare som har råkat ut för olika former av bedrägerier. Ofta handlar det om telefonsamtal från personer som utger sig för att företräda ett elhandelsföretag som konsumenten eller företagaren redan har ett pågåen ...

Under vintern 2021-2022 steg elpriset kraftigt till historiskt höga nivåer och flera hushåll drabbades hårt. Många konsumenter hörde av sig till oss på Konsumenternas Energimarknadsbyrå med frågor om olika elavtal och hur de skulle tänka inför valet av elavtal. Vi uppmanade då konsumenter att förbru ...

Den 1 januari 2024 höjs skatten på el med 4,5 öre per kWh inklusive moms. Det motsvarar 900 kronor per år för en villaägare med en elanvändning på 20 000 kWh per år och 90 kronor per år för en lägenhetskund med 2 000 kWh i årlig användning. Totalt utgör energiskatt och moms närmare hälften av elkost ...

Har du fått en faktura som du inte känner igen eller som du anser är felaktig? Tänker du att du måste betala, för att du tror att du annars kan få en betalningsanmärkning? Gör inte det. Så länge du säger ifrån till företaget som har skickat dig fakturan och fortsätter säga ifrån även om företaget sk ...

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Det är budskapet som Energimyndighet ...

Vi hör nästan dagligen varningar om att det finns risk för fortsatt stigande elpriser under vintern. Varken vi eller någon annan vet dock med säkerhet hur priserna kommer att utvecklas. När du ser över ditt elavtal tycker vi därför det är klokt att räkna på hur olika nivåer i elpriset påverkar din h ...

Just nu är det ovanligt många konsumenter som kontaktar oss över telefon och mejl, vilket beror på de höga elpriserna och den oro som många känner. Med anledning av det så har vi svårt att hinna med att svara på alla frågor inom en rimlig svarstid. Här vill vi informera dig om att svaret på många av ...

Just nu får vi på Konsumenternas Energimarknadsbyrå många frågor från konsumenter som har installerat solceller eller funderar på att göra en sådan investering. Nedan följer en sammanfattning av den information som vi oftast lämnar till konsumenter som kontaktar oss. Solelportalen Mest och bäst in ...

Elpriserna har under lång tid varit mycket högre än vad vi är vana vid. Dessutom hör vi ofta varningar om att det finns risk för fortsatt höga elpriser. Konsumenternas Energimarknadsbyrå får sedan en tid tillbaka många frågor från konsumenter om val av elavtal och hur man ska agera för att minska si ...

När ett företag har ringt upp dig och erbjudit dig till exempel ett nytt elavtal, telefonabonnemang, lån, särskilda ID-skydd eller liknande, är du inte bunden till ett avtal även om du tackat ja muntligt. Det finns nämligen ett skriftlighetskrav för försäljning via telefon.  I den här artikeln berä ...