Skip to the content

Nyheter

Vi har semesterstängt under veckorna 29-31 och öppnar återigen den 5 augusti. Du hittar svar på de flesta frågor här på vår webbplats. Skickar du in en fråga som du senare får svar på får du gärna informera oss om det. Svara då på det automatiska svarsmeddelandet som du får när du först skickar frå ...

Om du vill översätta informationen på vår webbplats till ett annat språk eller få den uppläst har du nu möjlighet att göra det med hjälp av Talande Webb. Här kan du läsa närmare om vad Talande Webb innebär och hur du gör för att använda det. Talande Webb är ett hjälpmedel som ger dig möjlighet att ...

Vi på Konsumenternas Energimarknadsbyrå har regelbunden kontakt med konsumenter och företagare som har råkat ut för olika former av bedrägerier. Ofta handlar det om telefonsamtal från personer som utger sig för att företräda ett elhandelsföretag som konsumenten eller företagaren redan har ett pågåen ...

Under vintern 2021-2022 steg elpriset kraftigt till historiskt höga nivåer och flera hushåll drabbades hårt. Många konsumenter hörde av sig till oss på Konsumenternas Energimarknadsbyrå med frågor om olika elavtal och hur de skulle tänka inför valet av elavtal. Vi uppmanade då konsumenter att förbru ...

Den 1 januari 2024 höjs skatten på el med 4,5 öre per kWh inklusive moms. Det motsvarar 900 kronor per år för en villaägare med en elanvändning på 20 000 kWh per år och 90 kronor per år för en lägenhetskund med 2 000 kWh i årlig användning. Totalt utgör energiskatt och moms närmare hälften av elkost ...

Har du fått en faktura som du inte känner igen eller som du anser är felaktig? Tänker du att du måste betala, för att du tror att du annars kan få en betalningsanmärkning? Gör inte det. Så länge du säger ifrån till företaget som har skickat dig fakturan och fortsätter säga ifrån även om företaget sk ...

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Det är budskapet som Energimyndighet ...

Vi hör nästan dagligen varningar om att det finns risk för fortsatt stigande elpriser under vintern. Varken vi eller någon annan vet dock med säkerhet hur priserna kommer att utvecklas. När du ser över ditt elavtal tycker vi därför det är klokt att räkna på hur olika nivåer i elpriset påverkar din h ...

Just nu är det ovanligt många konsumenter som kontaktar oss över telefon och mejl, vilket beror på de höga elpriserna och den oro som många känner. Med anledning av det så har vi svårt att hinna med att svara på alla frågor inom en rimlig svarstid. Här vill vi informera dig om att svaret på många av ...

Just nu får vi på Konsumenternas Energimarknadsbyrå många frågor från konsumenter som har installerat solceller eller funderar på att göra en sådan investering. Nedan följer en sammanfattning av den information som vi oftast lämnar till konsumenter som kontaktar oss. Solelportalen Mest och bäst in ...