Skip to the content

Gaspriskollen

I Sverige finns två gasnät som inte är ihopkopplade. Du kan endast köpa gas från de gasleverantörer som levererar gas till det gasnät som din bostad är kopplad till.

När du jämför priser på olika gasavtal så inkluderas inte kostnaden för gasnätet. Du kan inte välja gasnätsföretag utan är kund hos det gasnätsföretag som äger nätet där du bor.

Jämföra gasavtal om du bor i Västsverige

Om du bor i Västsverige och är kopplad till gasnätet finns flera gasleverantörer med olika typer av avtal att välja mellan. 

» De billigaste gaspriserna för kunder i Västsveriges gasnät

Gasavtal om du bor i Stockholm

Om du bor i Stockholm finns det en gasleverantör, Stockholm gas AB, som levererar gas till kunder som använder gasnätet i Stockholm.

» Gaspriser och information om Stockholm gas

Gasavtal för gasspisar

I Stockholm finns en leverantör av spisgas till gasspisar, Stockholm gas AB, om du bor i Västsverige kan du välja mellan två leverantörer.

» Mer information om aktuella avtal för gasspisar

Om Gaspriskollen

Gaspriskollen drivs sedan 2013 av oss på Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Syftet med Gaspriskollen är att det ska bli lättare för konsumenter att jämföra gasavtal och därmed förenkla byte av gasleverantör. Tanken är också att du i direkt anslutning till Gaspriskollen ska få information om dina rättigheter på gasmarknaden.

Inrapporteringen till Gaspriskollen är frivillig för respektive gasleverantör. När gasleverantörerna ändrar sina gaspriser ska de också meddela oss om ändringen så att Gaspriskollen kan uppdateras och vara aktuell. Avtalen sorteras sedan utifrån bästa pris och gasleverantören kan inte köpa till sig en bättre placering på prislistorna. Konsumenternas Energimarknadsbyrå är oberoende och har inte något vinstintresse med att publicera avtal och priser på Gaspriskollen.

Vid byte av gasleverantör är det bra att dubbelkolla så att priset på Gaspriskollen stämmer med gasleverantörens faktiska erbjudande. Även fast det är viktigt för oss att priserna är uppdaterade kan vi inte garantera att uppgifterna alltid är korrekta.