Skip to the content

Solceller

Solelportalen

Mest och bäst information om solceller hittar du på Solelportalen, det är Energimyndighetens webbaserade tjänst till konsumenter som funderar på att installera solceller. På Solelportalen kan du exempelvis hitta information om:

» Guide att följa vid val av installatör

» Solelkalkyl där du kan räkna på vilken återbetalningstid en anläggning kan få

» Sammanställning över stöd som du kan få vid investeringen

» Sammanställning över löpande intäkter efter att din anläggning har installerats och är i drift

» Sammanställning över elnäts- och elhandelsföretagets skyldigheter  

Har du klagomål på installationen av solcellerna?

Om du har klagomål på installationen av solcellerna (konsumenttjänst) eller på att det finns problem med anläggningen (konsumentköp), till exempel om den inte producerar lika mycket el som du har blivit lovad, då kan du vända dig till den kommunala konsumentvägledningen, om det finns i din kommun, alternativt till Hallå Konsument för vägledning. Hallå Konsument är Konsumentverkets upplysningstjänst för konsumenter i frågor om bland annat konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen.

» Se om det finns kommunal konsumentvägledning i din kommun

» Här hittar du Hallå Konsument

» Tips inför köp av solceller

» Om du har en tvist med solcellsinstallatören 

Har du frågor om vilka regler som gäller för solcellsägare enligt ellagen?

» Här hittar du information om reglerna i ellagen

Har du frågor om vilka skatteregler som gäller för solcellsägare?

Har du frågor om skatteregler som gäller för dig som konsument med solceller så kan du med fördel använda Skatteverkets webbplats som samlar all sådan väsentlig information.

» Här hittar du information om skatteregler för konsumenter

» Här hittar du information om beskattningskonsekvenser för konsumenter