Skip to the content

Fjärrvärmeavtal och kostnader

Här kan du läsa om hur du kan få fjärrvärme samt vad som gäller om du behöver förhandla om förändring av pris eller avtalsvillkor.

 

9 konsumentfrågor om fjärrvärme

Nedan hittar du korta frågor och svar om fjärrvärmeavtal och priser. Mer information hittar du på sidorna i detta avsnitt.

              

Du kan när som helst säga upp ditt fjärrvärmeavtal och välja ett annat sätt att värma din fastighet. Uppsägningstiden är normalt tre månader. Om du flyttar eller byter ägare på fastigheten är uppsägningstiden 15-30 dagar.

» Om villkor och hur du tecknar fjärrvärmeavtal

Det varierar kraftigt i Sverige. Variationen beror på att priset bygger på de lokala förutsättningarna som finns för att producera fjärrvärme i olika nät, kostnaderna för att distribuera fjärrvärmen i olika nät och företagets avkastningskrav.

» Om fjärrvärmepriser

All prisinformation ska finnas lättillgänglig, oftast finns den på fjärrvärmeföretagets hemsida. Där ska det också finnas en förklaring kring hur priset bestäms.

» Om fjärrvärmepriser

Nej, företaget får ändra pris högst en gång per år om inte annat är avtalat. Prisändringar får inte ske retroaktivt.

Fjärrvärmeföretaget får genomföra prisändringar utan att först underrätta dig, om det sker på grund av att skatter ändras eller att staten har beslutat om nya avgifter. Om det sker prisändring till din fördel får det nya priset införas utan föregående information.

» Om prisändringar

Om det blir en tvist kring ditt avtal eller kostnader ska det i första hand lösas mellan dig och fjärrvärmeleverantören. Om ni inte kommer överens kan du begära att ärendet prövas av Allmänna Reklamationsnämnden eller Fjärrvärmenämnden. Tvisten kan även prövas av allmän domstol eller annan enligt lag behörig instans.

» Till klagoguiden

Man kan få ROT-avdrag för installationsarbetet av fjärrvärme. Mer information om ROT-avdrag finns på Skatteverkets hemsida:

» Om ROT-avdrag på Skatteverkets webbplats

Ja, du är skyldig att meddela din fjärrvärmeleverantör om det sker förändringar i hur fastigheten används, uppvärmningsytan eller i sekundärsystem som påverkar de förhållande som anges i avtalet. Sekundärsystemet är systemet för tappvarmvatten och uppvärmning inklusive del av värmeväxlare, och dess utnyttjande.

» Om din fjärrvärmeanläggning

Din fastighet måste ha ett vattenburet värmesystem och det måste finnas ett fjärrvärmeföretag som kan leverera fjärrvärme till ditt hus. Det krävs alltså att din ort har fjärrvärme utbyggt i ditt bostadsområde eller planerar att bygga ut fjärrvärme dit. Det bästa är att ta direktkontakt med fjärrvärmeföretaget på orten för att få besked.

» Om fjärrvärme

Fakturering ska ske med högst tre månaders intervall, men som kund har du alltid rätt att begära att bli fakturerad månadsvis.

» Om fakturafrågor 

Senast uppdaterad: 2023-11-02 14:25