Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Fjärrvärmeavtal och kostnader

Här kan du läsa om hur du kan få fjärrvärme samt vad som gäller om du behöver förhandla om förändring av pris eller avtalsvillkor.

 

9 konsumentfrågor om fjärrvärme

Nedan hittar du korta frågor och svar om fjärrvärmeavtal och priser. Mer information hittar du på sidorna i detta avsnitt.

              

Du kan installera andra sätt att värma upp din fastighet och det går att när som helst säga upp sitt avtal. Normal uppsägningstid är tre månader, vid ägarbyte av fastigheten är uppsägningstiden 15-30 dagar.

Det varierar. Detta beror på att priset sätts av respektive fjärrvärmeföretag och det bygger på de lokala förutsättningarna som finns för att producera fjärrvärme samt kostnaderna för att distribuera fjärrvärmen liksom företagets avkastningskrav.

Mer om fjärrvärmepriser

All prisinformation ska finnas lättillgänglig, oftast finns den på fjärrvärmeföretagets hemsida. Där ska det också finnas en förklaring kring hur priset bestäms.

Nej, företaget får ändra pris högst en gång per år om inte annat är avtalat. Prisändringar får inte ske retroaktivt.

Fjärrvärmeföretaget får genomföra prisändringar utan att först underrätta dig, om det sker på grund av att skatter ändras eller att staten har beslutat om nya avgifter. Om det sker prisändring till din fördel får det införas utan föregående information.

Mer om prisändringar

Om det blir en tvist kring ditt kundavtal eller de allmänna avtalsvillkorens giltighet, tillämpning och tolkning ska det i första hand avgöras genom förhandling mellan dig och fjärrvärmeleverantören. Om förhandlingarna inte leder till att tvisten avgörs kan du begära att ärendet prövas av Allmänna Reklamationsnämnden. Tvisten kan även prövas av allmän domstol eller annan enligt lag behörig instans.

Man kan få ROT-avdrag för installationsarbetet av fjärrvärme. Mer information om ROT-avdrag finns på Skatteverkets hemsida:

Om ROT-avdrag på Skatteverkets webbplats

Ja, du är skyldig att meddela din fjärrvärmeleverantör om det sker förändringar i hur fastigheten används, uppvärmningsytan eller i sekundärsystem som påverkar de förhållande som anges i avtalet. Sekundärsystemet är systemet för tappvarmvatten och uppvärmning inklusive del av värmeväxlare, och dess utnyttjande.

Din fastighet måste ha ett vattenburet värmesystem. Dessutom måste också finnas ett fjärrvärmeföretag som kan leverera fjärrvärme till ditt hus, det vill säga om din ort har fjärrvärme utbyggt i ditt bostadsområde eller planerar att bygga ut fjärrvärme dit. Det bästa är att ta direkt kontakt med fjärrvärmeföretaget på orten för att få besked.

Fakturering ska ske med högst tre månaders intervall, men som kund har du alltid rätt att begära att bli fakturerad månadsvis.

Mer om fakturafrågor