Skip to the content

Ändrade fjärrvärmepriser

Under flera år har vi fått uppleva att priserna på fjärrvärme varit stabila och endast ökat med någon procent per år. Ett förändrat omvärldsläge har lett till ökade produktionskostnader för fjärrvärme vilket är en av orsakerna till att priset på fjärrvärme har stigit. Nedan beskrivs vad som gäller vid prisändringar och vilka möjligheter du som kund har att påverka prissättningen av fjärrvärme.