Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Om oss

Konsumenternas Energimarknadsbyrå ger privatpersoner och småföretagare oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör el och gas. Vi är experter på konsumenträtt inom området el- och gasmarknaderna.

Byrån ska också fånga upp konsumentproblem och föra dem vidare till berörda myndigheter och företag. Vi har löpande kontakt med myndigheter och företag för att göra konsumenternas röster hörda.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå tillhandahåller Gaspriskollenen oberoende prisjämförelse för gashandelsavtal.