Skip to the content

Välja elavtal

Att välja elavtal kan vara enkelt. Nedan presenteras en guide för vad du bör tänka på.

 

Pris är inte allt - undersök företagets hantering av kundklagomål

Hur hanterar företaget klagomål och problem? Det kan gälla allt från priset som faktureras till förfalskade signaturer. Energimarknadsbyrån har sammanställt information om de företag som får relativt många klagomål hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Till Energimarknadsbyråns klagomålsinformation och klagomålslista

Det finns även en certifiering för elhandelsföretag som vill kvalitetssäkra och visa att de följer 18 kundlöften. Kundlöftena innebär att företagen åtar sig att gå längre än vad lagen kräver när det gäller att sälja elavtal på ett schysst sätt. Certifieringen kallas Schysst elhandel.

Läs mer om Schysst elhandel och se vilka elhandelsföretag som är certifierade

Välja fast eller rörligt elpris?

Principen för valet av fast eller rörligt elpris är att du har en hög förbrukning och små marginaler i din hushållsbudget bör du välja ett fast elprisavtal för att minska dina oförutsedda kostnader. Men statistik visar att många, sett på sikt, har tjänat på att ha rörligt elpris. 

Till information om jämförelser mellan fast och rörligt elpris

Om du väljer rörligt elpris och har en hög förbrukning bör du vara beredd på att du kan behöva ha lite koll på hur elpriset utvecklas. Energimarknadsbyrån visar hur elpriset utvecklas så att konsumenter kan hålla lite koll. Du bör också kunna hantera högre elkostnader än väntat under vissa månader eller anpassa förbrukningen om elpriset är högt. 

Till information om elprisets utveckling

 

Jämför elpriser och hitta ett avtal med bra pris

Det finns flera webbplatser som jämför elpriser. Några som drivs av kommersiella aktörer, du hittar dessa genom att t.ex. söka på "jämföra elpriser" i ett sökverktyg på internet. Du kan också använda Energimarknadsinspektionens prisjämförelse Elpriskollen. 

Till Elpriskollen

Läs avtalsvillkoren

När du hittat ett bra erbjudande ska du alltid läsa igenom avtalsvillkoren innan du tecknar avtalet. Du kan särskilt undersöka avtalsvillkor som gäller:

- möjligheten att bryta avtalet om du flyttar. Behöver du då betala en avgift/skadestånd?

- hur hög är avgiften är om du vill eller råkar bryta elavtalet? Anges höga fasta schablonvärden?

- fullmakter. Ger du företaget någon fullmakt i samband med att avtalet tecknas? Är den tidbegränsad och vad gäller den?

- tilläggstjänster. Finns det några tilläggstjänster som du inte vill ha och som måste avslutas aktivt?

- vad som händer när avtalet löper ut. Förlängs avtalet automatiskt då och till vilka villkor? Om avtalet förlängs till ett mindre förmånligt avtal - se till att lägga in en påminnelse i kalendern redan nu så att du ser över avtalet när det är på väg att löpa ut.

Teckna elavtal med telefonförsäljare?

Konsumenter blir oftast nöjdare med sitt val av elavtal efter att själva i lugn och ro har suttit ner och jämfört de olika alternativen. Vill du ändå teckna elavtal med en elhandlare som ringer upp dig och erbjuder ett avtal så finns det flera olika saker som är viktiga att tänka på.

  • Var ifrågasättande till eventuella påståenden om samarbeten med din nuvarande elhandlare eller elnätsföretag.
  • Ifrågasätt och kontrollera elpriset och de mest väsentliga avtalsvillkoren, exempelvis uppsägningstiden och bindningstiden.
  • Du behöver aldrig svara på ett sms eller trycka på en knapp på telefonen för att godkänna att ta emot mer information.
  • Var medveten om att ingå avtal över telefon oftast också innebär att du godkänner en fullmakt där företaget kan agera i ditt ställe. Undersök vad företaget tänker använda fullmakten till och hur länge den är giltig.

Till information om fullmakter

Det finns ett krav som innebär att du som konsument efter samtalet skriftligen måste bekräfta avtalet för att det ska bli giltigt. Den skriftliga bekräftelsen sker ofta digitalt, till exempel genom att du ombeds svara ja på ett sms eller e-postmeddelande. Du ska även få ett skriftligt anbud som ska sammanfatta det som diskuterats under telefonsamtalet. Efter samtalet bör du i lugn och ro undersöka följande innan du skriftligen bekräftar avtalet.

  • Finns företaget med på Svensk Handels varningslista eller på Energimarknadsbyråns klagomålslista och vad handlar klagomålen i så fall handlar om.
  • Kontrollera om det skriftliga anbudet stämmer överens med det som säljaren uppgav under telefonsamtalet. Om inte kan du välja att inte acceptera avtalet alternativt kontakta företaget för att få klarhet i eventuella frågetecken innan du accepterar avtalet.
  • Jämför det skriftliga anbudet med ditt nuvarande avtal. I många av de klagomål som inkommer till oss uppger konsumenterna att säljaren påstod billigare pris, men att det istället blev dyrare. Du bör därför kontrollera om säljarens erbjudande verkligen är bättre än ditt nuvarande avtal.

Oavsett hur avtalet ingåtts ska du få en kortfattad och lättillgänglig sammanfattning av de viktigaste avtalsvillkoren av elhandelsföretaget. Du bör kontrollera även denna sammanfattning för att förvissa dig om att det stämmer överens med den uppfattning som du har fått av avtalet.

Välja elavtal med grön el?

Hur din elförbrukning påverkar miljön beror i första hand på hur elen producerats, el är som produkt inte klassad som miljöfarlig.

Energikällor i Sverige är t.ex. vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. All el, oavsett energikälla, ursprungsmärks för att visa med vilken energikälla elen som säljs har producerats. Ursprungsmärkningarna säljs av elproducenter till elhandelsföretag och redovisas till kunden. All el som säljs ska ha en ursprungsmärkning när den säljs till elkunden.

Det finns olika miljömärkningar för elavtal och marknadsföring av elavtal med grön el. Märkningarna bygger på systemet för ursprungsmärkning och innebär att elhandelsföretaget åtar sig att köpa ursprungsmärkningar med det ursprung som märkningen utlovar och antalet märkningar står i förhållande till din elförbrukning. I praktiken kommer lika mycket el av den sort du valt att matas in i elsystemet i EU det året. 

Några korta fakta om ursprungsmärkningar:

  • Ursprungsmärkningarna köps och säljs inom hela EU.
  • All el som produceras i EU ursprungsmärks. I märkningen anges på vilket sätt elen tillverkats.
  • Tillgång och efterfrågan avgör priset på el producerad med en särskild produktionstyp och skulle kunna bidra till att elproduktion av en viss typ (t.ex. vindkraft) ökar, om efterfrågan och därmed priset är högre för den märkningen. Priserna på märkningar från olika energikällor har dock har varit låga i EU. Studier visar att märkningen därför hittills har haft mycket liten påverkan på vilken elproduktion som byggs och därmed att el av någon särskild typ produceras.

Vissa elhandelsföretag tar ut en särskild avgift för den ursprungsmärkta elen, andra inkluderar kostnaden för ursprungsmärkningen i ditt elpris.

Om du inte väljer ursprungsmärkt el från någon särskild energikälla får du ursprungsmärkningar från den s.k. residualmixen. Den utgörs av märkningar från förnybar elproduktion, kärnkraftsproducerad el och el från produktion med fossilbränsle.

Systemet för ursprungsmärkning har ett viktigt syfte och funktion när det gäller att säkerställa att man kan mäta och följa upp hur mycket el som produceras från olika energikällor. Systemet är en förutsättning för att det ska vara möjligt att följa upp EU:s klimatmål och förhindrar att el från t.ex. förnybara energikällor felaktigt beräknas dubbelt.