Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Välja elavtal

Att välja elavtal kan vara enkelt. Nedan presenteras en guide för vad du bör tänka på.

 

Pris är inte allt - undersök företagets hantering av kundklagomål

Hur hanterar företaget klagomål och problem? Det kan gälla allt från priset som faktureras till förfalskade signaturer. Energimarknadsbyrån har sammanställt information om de företag som får relativt många klagomål hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Till Energimarknadsbyråns klagomålsinformation


Välja fast eller rörligt elpris?

Principen för valet av fast eller rörligt elpris är att du har en hög förbrukning och små marginaler i din hushållsbudget bör du välja ett fast elprisavtal för att minska dina oförutsedda kostnader. Men statistik visar att många, sett på sikt, har tjänat på att ha rörligt elpris. 

Till information om jämförelser mellan fast och rörligt elpris

Om du väljer rörligt elpris och har en hög förbrukning bör du vara beredd på att du kan behöva ha lite koll på hur elpriset utvecklas. Energimarknadsbyrån visar hur elpriset utvecklas så att konsumenter kan hålla lite koll. Du bör också kunna hantera högre elkostnader än väntat under vissa månader eller anpassa förbrukningen om elpriset är högt. 

Till information om elprisets utveckling

 

Jämför elpriser och hitta ett avtal med bra pris

Det finns flera webbplatser som jämför elpriser. Några som drivs av kommersiella aktörer, du hittar dessa genom att t.ex. söka på "jämföra elpriser" i ett sökverktyg på internet. Du kan också använda Energimarknadsinspektionens prisjämförelse Elpriskollen. 

Till Elpriskollen 

Läs avtalsvillkoren

När du hittat ett bra erbjudande ska du alltid läsa igenom avtalsvillkoren innan du tecknar avtalet. Du kan särskilt undersöka avtalsvillkor som gäller:

- möjligheten att bryta avtalet om du flyttar. Behöver du då betala en avgift/skadestånd?

- hur hög är avgiften är om du vill eller råkar bryta elavtalet? Anges höga fasta schablonvärden?

- fullmakter. Ger du företaget någon fullmakt i samband med att avtalet tecknas? Är den tidbegränsad och vad gäller den?

- tilläggstjänster. Finns det några tilläggstjänster som du inte vill ha och som måste avslutas aktivt?

- vad som händer när avtalet löper ut. Förlängs avtalet automatiskt då och till vilka villkor? Om avtalet förlängs till ett mindre förmånligt avtal - se till att lägga in en påminnelse i kalendern redan nu så att du ser över avtalet när det är på väg att löpa ut.

 

Välja elavtal med grön el?

Hur din elförbrukning påverkar miljön beror i första hand på hur elen producerats, el är som produkt inte klassad som miljöfarlig.

Energikällor i Sverige är t.ex. vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. All el, oavsett energikälla, ursprungsmärks för att visa med vilken energikälla elen som säljs har producerats. Ursprungsmärkningarna säljs av elproducenter till elhandelsföretag och redovisas till kunden. All el som säljs ska ha en ursprungsmärkning när den säljs till elkunden.

Det finns olika miljömärkningar för elavtal och marknadsföring av elavtal med grön el. Märkningarna bygger på systemet för ursprungsmärkning och innebär att elhandelsföretaget åtar sig att köpa ursprungsmärkningar med det ursprung som märkningen utlovar och antalet märkningar står i förhållande till din elförbrukning. I praktiken kommer lika mycket el av den sort du valt att matas in i elsystemet i EU det året. 

Några korta fakta om ursprungsmärkningar:

  • Ursprungsmärkningarna köps och säljs inom hela EU.
  • All el som produceras i EU ursprungsmärks. I märkningen anges på vilket sätt elen tillverkats.
  • Tillgång och efterfrågan avgör priset på el producerad med en särskild produktionstyp och skulle kunna bidra till att elproduktion av en viss typ (t.ex. vindkraft) ökar, om efterfrågan och därmed priset är högre för den märkningen. Priserna på märkningar från olika energikällor har dock har varit låga i EU. Studier visar att märkningen därför hittills har haft mycket liten påverkan på vilken elproduktion som byggs och därmed att el av någon särskild typ produceras.

Vissa elhandelsföretag tar ut en särskild avgift för den ursprungsmärkta elen, andra inkluderar kostnaden för ursprungsmärkningen i ditt elpris.

Om du inte väljer ursprungsmärkt el från någon särskild energikälla får du ursprungsmärkningar från den s.k. residualmixen. Den utgörs av märkningar från förnybar elproduktion, kärnkraftsproducerad el och el från produktion med fossilbränsle.

Systemet för ursprungsmärkning har ett viktigt syfte och funktion när det gäller att säkerställa att man kan mäta och följa upp hur mycket el som produceras från olika energikällor. Systemet är en förutsättning för att det ska vara möjligt att följa upp EU:s klimatmål och förhindrar att el från t.ex. förnybara energikällor felaktigt beräknas dubbelt.

Senast uppdaterad: 2020-04-01 08:45